I det fynske folks tjeneste

Vindmøllestrid på Ærø slut

Striden om tre kæmpe vindmøller på Ærø nærmer sig nu en afslutning. Naturklagenævnet har sagt god for placeringen af møllerne i Ærøskøbing kommunes nyeste lokalplan for området.

-

Striden om tre kæmpe vindmøller på Ærø nærmer sig nu en afslutning. Naturklagenævnet har sagt god for placeringen af møllerne i Ærøskøbing kommunes nyeste lokalplan for området.

De tre kæmpe vindmøller har skabt ballade allerede før de blev rejst på Risemark på Ærø.

Naboerne mener nemlig, at møllerne er placeret i strid med blandt andet amtets regionplan.

To gange har Naturklagenævnet givet klagerne ret, blandt andet fordi tre byrådspolitikere var inhabile, da de vedtog lokalplanen for området.

Siden har Ærøskøbing Kommune vedtaget en ny lokalplan, og nu slår nævnet fast, at vindmøllerne står på lovlig grund, fordi placeringen ikke afviger mere end 60 meter fra den oprindelige regionsplan fra amtet. Det fortæller Fyns Amts Avis