I det fynske folks tjeneste

Visitationszone indføres i Odense midtby.

På baggrund af weekendens knivoverfald har politidirektør Poul Løhde fra Fyns Politi i dag besluttet, at der i Odense midtby oprettes en såkaldt visitationszone.

På offentligt tilgængelige steder indenfor denne zone kan politiet "foretage besigtigelse af enhver persons legeme" samt undersøge tøj og tasker. Formålet er at kontrollere, om personen har ulovlige knive eller våben på sig.

Politifolkene kan også gennemsøge biler og andre køretøjer.

Visitationszonen - efter politilovens § 6 - gælder indenfor følgende område:
Hans Mules Gade - Overgade - Brogade - Nedergade - Thomas B. Thriges Gade - Skt. Knuds Plads - Klosterbakken - Filosofgangen - Søndergade - Ny Vestergade - Pantheonsgade - Vindegade - Kongensgade - krydset: Østre/Vestre Stationsvej/Rugårds-vej - Banegårdspladsen/Odense Banegård Center - Hans Mules gade.

Visitationszonen oprettes med virkning fra i dag kl. 16 og en måned frem til onsdag den 13. februar kl. 24. Der vil være mulighed for forlængelse.

Oprettelsen af visitationszonen gælder alle periodens dage - 24 timer i døgnet.

Fyns Politi er i øjeblikket i også færd med en undersøgelse, der skal danne baggrund for en eventuel beslutning om iværksættelse af videoovervågning. Emnet vil blive drøftet med borgmestrene på Fyn, oplyser politidirektør Poul Løhde.

Der har en gang tidligere være indført visitationszone i Odense. Det var fra 29. november til 24. december 2006.

Politiloven § 6

§ 6. På steder, hvor der efter lov om våben og eksplosivstoffer § 4, stk. 1, gælder forbud mod at besidde eller bære knive m.v., kan politiet besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben, jf. stk. 2.

Stk. 2. Besigtigelse og undersøgelse som nævnt i stk. 1 kan ske, hvis der er grund til det med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Stk. 3. Beslutning om besigtigelse og undersøgelse efter stk. 1 træffes af politimesteren (politidirektøren) eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for.