Vissenbjerg Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Vissenbjerg


Budgetforlig uden venstre
Helt modsat de sidste fire år er næsten alle partier i Vissenbjerg Byråd enige om, hvordan kommunens budget for næste år skal se ud. Kun Venstre er ikke med. Aftalen indeholder nemlig et underskud på driften på 1,2 millioner kroner. Og det vil Venstre ikke være med til. Der er heller ikke sat penge af til investeringer. Venstre mener, at forliget er uholdbart.
Aftalen er indgået mellem Konservative, SF, Socialdemokratiet, Borgerlisten og Højfynslisten.
Partierne vil spare på administration 50.000, 250.000 på asfalt-slidlag, 100.000 på vedligeholdelse, 90.000 til læseklassen i Glamsbjerg, 1 million ved at ændre vedligeholdelse til anlæg og lån. Og 600.000 på indkøbssamarbejde med andre kommuner.


Vissenbjerg har Fyns største skattetryk
En kedelig førsteplads som Vissenbjerg deler med Kerteminde.  Borgmester Ole Nielsen, Kons., forklarer det høje skattetryk med meget høje sociale udgifter. Vi der den kommune, der på landsplan bruger flest penge til anbringelser af børn uden for hjemmet, siger Ole Nielsen, hvis kommune bruger fire millioner mere end gennemsnittet.


Konservativ borgmester på eet mandat
Venstre og de konservative fik et flot valg i 1997 - mens Borgerlisten og Socialdemokratiet led et stemmemæssigt knæk. De to partier - Borgerlisten og Socialdemokratiet sidder dog stadig på flertallet med 8 af de 13 pladser. Ved 1997-valget fik den siddende borgmester John Jakobsen fra Borgerlisten et godt personligt valgt - men det var ikke nok.


Socialdemokraterne og Venstre besluttede at bryde 8 år med Borgerlisten på borgmesterposten -  og det selv om der i perioden har været en tæt alliance mellem Borgerlisten og Socialdemokratiet. Det gjorde den konservative Ole Nielsen til ny borgmester  - selv om hans parti sidder med kun eet mandat. Venstre gik frem (fra 1993 til 1997) fra to til tre mandater.


Hed skoledebat
Der er en hed debat i Vissenbjerg om skolestruktur. Og debatten er så hed, at den har splittet Borgerlisten. Borgerlisten mener, at alle fem skoler skal bevares, mens udbryderne - Højfynslisten - mener, der er for få elever til at sikre alle fem skoler med tilstrækkelig kvalitet. Dog skal et eksternt konsulentfirma nu kulegrave hele skolestrukturen i kommunen, så den langsigtede skoleplan kan diskuteres til foråret. Den plan støttes af Borgerlisten og Socialdemokraterne. Venstre-  med støtte fra de konservative, SF og nu også Høfynslisten - mener, at skolernes fremtid skal afgøres her og nu. Partierne mener, at skolestrukturen er tilstrækkeligt belyst. Venstre har to modeller. Den ene model er at lukke Bred Skole - den anden er at flytte elever fra 3.-5. klasse. Konkret skal eleverne fra Skalbjerg og Bred flyttes til Skallebølle og Vissenbjerg.


Een skole må lukkes
Ole Nielsen, konservativ og nuværende borgmester, ser ingen vej udenom. Een skole må lukke i den kommende valgperiode. Formentlig Bred Skole.
Vi skal prioritere væksten højest, siger borgmester Ole Nielsen. Altså flere skatteydere og flere arbejdspladser til den  økonomisk trængte kommune.
Dernæst kan vi tage fat på kommunens tre kerneområder: De ældre - skole - børnepasning.


SFO eller skolepasning
Venstre går ind for at ændre skolepasning - som nu foregår i integrerede institutioner - til skolefritidsordning. Venstre ønsker en SFO-ordning, som andre steder i landet. SFerne er imod - de mener det vil hæve forældrebetalingen fra 300-400 kroner om måneden. Også Soc.dem  er imod, at børnene fremover skal passes på skolerne. \" Venstre ønsker en SFO-ordning, som skaber sammenhæng i børnenes hverdag\", siger Ole Knudsen. Det skal ske ved at pædagoger og lærere samarbejder i de yngste klasser. Højfynslisten er imod en SFO - ser det blot som en ny måde til at opnå ekstra forældrebetaling.


Budget 2002
Budgettet bliver først vedtaget i begyndelsen af oktober. Der er et underskud på ca. 4 millioner kr.


Temaer:  1. Skolerne
  2. SFO
  3. Musikskole

Skatteprocenten i Vissenbjerg er på 22.4%


Social skæv kommune
Vissenbjerg kommune har store sociale udgifter, bl.a. bruger kommunen sammenlignet med andre lignende kommuner fire millioner mere til anbringelse af børn og unge under 0-18 år på døgninstitutioner. Derfor er der forslag om en øget rådgivning i et såkaldt familieværksted for at undgå de mange anbringelser.


De radikale stiller ikke op.
De radikale støtter stifteren af Højfynslisten Ebbe Knudsen. Den 52 årige salgschef Ebbe Knudsen har tidligere været formand for Det Radikale Venstre i Vissenbjerg. De radikale har nu besluttet ikke at opstille til kommunalvalget, da deres synspunkter i høj grad stemmer overens med Højfynslistens. Beslutningen om ikke at stille op sker for at undgå stemmespredning og dermed stemmespild. 


John Jakobsen opstiller alligevel til valget
Vissenbjergs tidligere borgmester - og stemmesluger - stiller alligevel op for Borgerlisten. Det er den seneste tids tumult, med splittelse af Borgerlisten, som har fået John Jakobsen til at skifte mening. John Jakobsen var med til at stifte Borgerlisten, så for at sikre listen et godt valg, tager han endnu en fire-års periode. Den tidligere borgmester vil dog ikke fortsætte som spidskandidat, så han er opstillet som nummer 8 på listen.


John Jakobsen har ved de sidste tre valg fået ca. 25% af vælgernes stemmer. I år 2002 kan John Jakobsen fejre 20 års jubilæum i Vissenbjerg byråd. Den tidligere borgmester er iøvrigt nummer fire på Fyns Amts Borgerliste til amtsrådsvalget.


 


Tilbage til hovedsiden om Vissenbjerg Kommune