I det fynske folks tjeneste

Vivi Kier

-

-


Navn: Vivi KierParti: Det Konservative FolkepartiBopæl: Vindegade 100 C, 5000 Odense COpstillingskreds: Odense Vest 2. KredsTillidsposter: Medlem af Odense ByrådAntal stemmer FV2001: 683Kontakt: vivi@vivikier.dk Personlig hjemmeside: www.vivikier.dk


Video

Vivi Kier`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Jeg er dybt optaget af, at politikere skal gøre hverdagens  politik nærværende for alle borgere i Danmark. Jeg synes du skal stemme  på mig, fordi der er er brug for en aktiv erhvervskvinde med livserfaring og almindelig sund fornuft i bagagen. Politisk erfaring har jeg via min  plads i Odense Byråd. Jeg er kendt for at være engageret, flittig, ordholdende  og  loyal.
Jeg er 46 år, gift med Ernst, mor til 2 børn på 16 og 19 år. Uddannet sygeplejerske og driver i dag egen virksomhed. Min fritid bruges på frivilligt socialt arbejde, fodboldkampe, venner og familie.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Mine mærkesager er uddannelsespolitik, integration, familiepolitik og skatte/erhvervspolitik. Læs mere om mine holdninger til de enkelte punkter på www.vivikier.dk.
Mine mærkesager har afsæt i det jeg oplever sker på Fyn,  men er  ikke specielt rettet mod Fyn,  idet det vil være umuligt at agere som landspolitiker hvis samtlige medlemmer af Folketinget \"kun\" vil debattere sager fra den egn de er valgt i.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Som kommende folketingsmedlem vil jeg arbejde hårdt for at skabe endnu bedre rammer for det erhvervsliv der er motoren i vores velfærdssamfund. Rammer der bevirker at endnu flere får lyst og mulighed for at starte egen virksomhed. En skattereform med gennemsigtighed  og klare regler er også en forudsætning for at virksomheder har  mod på at skabe arbejdspladser. Et højt fagligt uddannelsessystem er også en sag jeg vil arbejde hårdt for som folketingsmedlem.
Hvad angår Fyn - mener jeg at lokalpolitikere i den nye region og  i de nye kommuner selv skal tage aktivt del i  gode forhold for at skabe  og fasholde virksomheder på Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ikke kun Fyn men hele Danmark skal blive langt bedre til at integrere fremmede. Det er et fælles ansvar, at vi bliver bedre til at udnytte de resourcer den enkelte borger besidder. Jeg vil arbejde for at flygtninge/indvandrere fra første dag  \"udstationeres\"  i lokalsamfundende og tilknyttes en mentor. Dernæst vil  jeg arbejde for at skabe et klart og letforståeligt modtagelsesprogram (sprog, kulturforståelse, demokrati os.v.) der skal arbejdes med og for.
Hvad angår Fyn, mener jeg også i dette spørgsmål, at det er et anliggende for lokalpolitikere i regionen og kommunen at beslutte de tiltag som anses for bedst i  lokalområdet.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Jeg mener at grænsen er nået for antallet  af svinefarme på Fyn. Jeg ser gerne en strengere kontrol med at den tildelte kvote af svin overholdes - dette gælder for hele landet. Jeg mener det skal være lovpligtigt at udnytte/bruge de tiltag der findes  på markedet for at mindske gener som stank.
Det skal fortsat være muligt for almindelige mennesker at bo og leve på  landet !

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg glæder mig somkonservativ over, at det endelig er lykkedes at få nedlagt amterne. En lang række amtsopgaver lægges nu ud i  kommunerne og dermed kommer  opgaveløsning tættere på den enkelte borger, som ikke længere kan blive \"kastebold\" mellem amt  og  kommune. En øget kvalitet den enkelte borger får, samtidig  med en tidssvarende  og fremtidssikret kommunal struktur,
er blot nogle af de mange positive sider ved reformen. Jeg havde dog gerne set endnu større kommunesammenlægninger på Fyn end det billede der p.t. tegner sig.