Vold mod gamle damer stigende

De senere år er volden mod ældre kvinder steget markant i Odense Kommune. I dag er kvinder over 70 år oftere udsat for vold end jævnaldrende mænd. Se interview med formanden for Ældresagen i Odense, Poul Flyger

Flest voldssager mod yngre mænd

De senere år er volden mod ældre kvinder steget markant i Odense Kommune. I dag er kvinder over 70 år oftere udsat for vold end jævnaldrende mænd.

Kvinder over 70 år bliver langt oftere behandlet for vold på skadestuen end jævnaldrende mænd. Det viser en ny stor 10-års statistik fra Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital.

I alle andre aldersgrupper er mænd mere udsat for vold end kvinder. Men i aldersgruppen over 70 år vender billedet. Fra 1990 til 1999 er 41 mænd blevet behandlet for vold på skadestuen, mens 177 kvinder i samme periode har været udsat for vold.

Og op gennem 90?erne er volden mod kvinderne steget. I 1996 blev 9 kvinder over 70 år behandlet for vold, i 1997 var tallet 16, i 1998 behandlede skadestuen 25 kvinder og i 1999 måtte hele 43 kvinder over 70 år behandles for vold. Til sammenligning var tallet for mænd kun 6 i 1999.

I de yngre aldersgrupper behandles der typisk 3-4 gange så mange mænd for vold som kvinder.

Volden mod de ældre kvinder får ofte alvorlige konsekvenser. Det mere skrøbelige helbred hos ældre kvinder, betyder at selv små voldsskader ofte fører til mén eller i værste fald dødsfald.