I det fynske folks tjeneste

Voldelige mænd i kø for at få hjælp

Voldelige mænd, der banker deres partner, kan nu få behandling i Odense. Et nyåbnet center vil med gratis terapi ændre den adfærd, der udløser volden. Allerede før åbningen er der venteliste for at komme i behandling.

1 af 2

Tilbuddet om hjælp kommer fra organisationen "Dialog Mod Vold"(DMV), der i forvejen driver lignende tilbud i Århus og København.

DMV er finansieret af Socialministeriet, og vejledningen og terapien til mændene bliver givet af ansatte psykologer, pædagoger og psykoterapeuter.

Behandlingen af de voldelige mænd strækker sig over et år, og består af samtaler, gruppeterapi og udslusning.

- Tilbuddet henvender sig til alle samfundsgrupper. Partnervolden bliver udøvet af både overlæger, advokater, arbejdsmænd og arbejdsløse, siger Helle Øbo Pedersen, der er Leder af "Dialog Mod Vold" i Odense

Lettelse for begge parter

Alle mænd, der har udøvet partnervold, kan komme i behandling på DMV. Centret kræver dog, at mændene er stof- og alkoholfrie, er normalt begavede og ikke er psykotiske.

Og allerede før centret bliver officielt indviet er der venteliste til at komme i behandling.

- Ofte er det en stor lettelse for både mændene og kvinderne, at manden kommer i behandling. Den voldelige mand ved jo godt, at det er forkert at slå, og det giver ham lavt selvværd. Kvinderne tøver med at anmelde deres voldelige mænd, da de kun vil af med volden og ikke manden, fortæller Helle Øbo Pedersen.

Se mere på centrets hjemmeside