Voldelige unge ødelægger institutioner

En lille gruppe voldelige unge er godt igang med at ødelægge Fyns Amts sikrede institutioner. De unge er så aggresive og destruktive, at amtspolitikerne nu beder folketinget gribe ind.

-

En lille gruppe voldelige unge er godt igang med at ødelægge Fyns Amts sikrede institutioner. De unge er så aggresive og destruktive, at amtspolitikerne nu beder folketinget gribe ind.

Hvert år tilbringer mellem 50 og 70 unge kriminelle en kortere eller længere periode her på den sikrede institution Egely ved Middelfart. Mange af de unge får gavn af de massive pædagogiske tilbud på Egely, men omkring en håndfuld af de unge kan slet ikke indpasses på den sikrede institution.

I et notat fra familieafdelingen i Fyns Amt bliver de unges adfærd beskrevet således:

\"Det kan konstateres, at de under ophold i sociale institutioner konstant foretager voldelige overgreb på personale og medbeboere, stikker af fra åbne institutioner og slår og/eller truer sig ud af sikrede institutioner.\"

Kendt alle steder
I følge notatet drejer det sig på Fyn kun om 5-6 unge, der hærger institutionerne. Til gengæld er de i følge notatet kendt overalt i behandlersystemet.

\"Der er således eksempler på unge, der har lavet overfald eller slået/truet sig ud af stort set samtlige sikrede afdelinger på skift\".

Og nu har politikerne i Fyns Amts Social- og psykiatriudvalg fået nok.

\"De er ikke pædagogisk modtagelige over for det vi har at tilbyde dem, og som det ser ud i øjeblikket er vi overhovedet ikke i stand til at hjælpe dem\", siger formanden for udvalget Ib Dalsfledt (DF).

Retsudvalget på besøg
Hvis det stod til Ib Dalsfledt blev de unge sat i fængsel, men det er ikke tilladt, da de alle er under 18 år. Derfor har amtspolitikerne nu inviteret folketingets retsudvalg til Fyn, så de selv kan besigtige forholdene på Egely.

Social- og psykiatriudvalget skal behandle familieafdelingens notat på onsdag, og retsudvalget kommer til Fyn i løbet af marts måned.