Voldsom interesse for at blive ingeniør

Efter mange år med nedgang har Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum oplevet en voldsom stigning i antallet af ansøgninger fra nye studerende.

-

Efter mange år med nedgang har Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum oplevet en voldsom stigning i antallet af ansøgninger fra nye studerende.

Ved ansøgningsfristens udløb i dag havde 281 søgt optagelse på ingeniørstudiet og det er hele 27 procent flere end i fjor.

Må afvise

For den nye uddannelse til Diplomingeniør i integreret design er søgningen så stor, at man for første gang i nyere tid må afvise kvalificerede ansøgere.

Studiechef Kristine Lyngbo glæder sig over fremgangen og vurderer, at den hænger sammen med en generel stigende interesse for naturvidenskabelige uddannelser.