Voldsramte kvinder går forgæves

Antallet af kvinder, der henvender sig på Fyns Amts Krisecenter for Voldsramte Kvinder, stiger. I perioder må centret afvise over halvdelen af de kvinder, der henvender sig. Årsagen er formentlig, at det ikke længere er tabu.

Overlades ofte til at blive i voldshjemmet

Antallet af kvinder, der henvender sig på Fyns Amts Krisecenter for Voldsramte Kvinder, stiger. I perioder må centret afvise over halvdelen af de kvinder, der henvender sig. Årsagen er formentlig, at det ikke længere er tabu.


Krisecentret i Jernbanegade havde travlt i april, maj og juni. I juni fik centret 50 henvendelser fra voldsramte kvinder, men måtte afvise de 36 - altså over halvdelen.


Fastholdes i voldshjemmet


Medarbejder ved centret, Annette Hansen, siger, at centret så vidt muligt henviser til andre centre. Men dels er de ofte også fuldt belagt, dels er det ikke sagen for en voldsramt kvinde at skulle til Jylland eller Sjælland.


De færreste kvinder har råd til at bo på hotel, og de sociale myndigheder vil ikke altid betale, så det betyder i realiteten, at mange voldsramte kvinder må blive hjemme hos den voldelige mand eller samlever, siger Annette Hansen.


\"Siden jeg startede her i 1995 er antallet af henvendelser steget betydeligt. Samtidig er tendensen, at dem, vi har, bliver her længere tid;\" siger Annette Hansen til TV2/FYN.


Mere acceptabelt


Hun mener, årsagen er at indvandrerkvinder har opdaget muligheden for at få hjælp. Samtidig er det blevet mere acceptabelt blandt unge kvinder generelt at erkende, at de er voldsramte. Det var førhen omgærdet af tabu.


Desuden er andre myndigheder, f.eks. politiet, blevet mere opmærksomme på at centret findes og henviser flere dertil.


\"Vi er ret sikre på, det er sådan noget, der forklarer stigningen - ikke, at der bliver mere vold i hjemmene;\" siger Annette Hansen.


Centret har bedt amtets social- og sundhedsudvalg om at få oprettet flere pladser; men der bliver næppe plads i budgettet før i 2002.