I det fynske folks tjeneste

Vollsmose får 12 millioner kroner

Staten bidrager med 12 milioner kroner til forbedring af boligområderne, så det bliver mere attraktivt at bo i Vollsmose.

Slut med ghetto

Ny aftale mellem socialminister Benedikte Kiær og Odense Kommune betyder, at Vollsmose får 12 milioner kroner til fornyelse af området.

Uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet skal lokkes til Vollsmose, så der kommer mere gang i området og bliver en mere naturlig del af Odense by.

Bevillingen sker som et led i den ghettoplan, som regeringen fik vedtaget før jul.

- Vollsmose er boligområder med særlige udfordringer. i boligområdet er der en skæv beboersammensætning, og det er svært at tiltrække beboere i beskæftigelse. Det er vigtigt at støtte en indsats, der får investeringer til Vollsmose, udtaler socialminister Benedikte Kiær.

Aftalen bliver underskrevet torsdag den 9. juni kl. 13.45 i Vollsmose Kulturhus.