I det fynske folks tjeneste

Vollsmose får egen arbejdsformidling

Fra den 1. april får det nordøstlige Odense sin egen arbejdsformidling, der placeres i Center Øst. I 1 år og ni måneder vil områdets 37.000 borgere kunne være med til at afprøve, om et øget samarbejde mellem kommunen og arbejdsformidlingen giver bonus.

-

Fra den 1. april får det nordøstlige Odense sin egen arbejdsformidling, der placeres i Center Øst. I 1 år og ni måneder vil områdets 37.000 borgere kunne være med til at afprøve, om et øget samarbejde mellem kommunen og arbejdsformidlingen giver bonus.

Ialt 17 medarbejdere fra AF-Fyn og Odense Kommune skal arbejde i det nye center, der får navnet Arbejdsmarkedscenter Nordøst. Det er et forsøgsprojekt, der er financieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Formålet er at få en mere enkel betjening af virksomheder og arbejdsløse. I øjeblikket er dagpengemodtagere i arbejdsformidlingernes regi, mens kontanthjælpsmodtagere er kommunernes opgave.

Med den nye struktur kan virksomheder, der mangler medarbejdere, dermed nøjes med at henvende sig et sted.

Forsøgsperioden vil løbe fra den 1. april 2004 til den 31. december 2005.