Vollsmose-planer skaber ballade i amtet

Planerne om at udflytte dele af Fyns Amts administration til Vollsmose, skaber splid blandt partierne i Fyns Amt. Amtets økonomiudvalg måtte tirsdag udsætte behandlingen af sagen, og Venstre bliver nu beskyldt for at sabotere budgetforliget.

Venstre beskyldes for at bryde budgetforliget

Planerne om at udflytte dele af Fyns Amts administration til Vollsmose, skaber splid blandt partierne i Fyns Amt.
Amtets økonomiudvalg måtte tirsdag udsætte behandlingen af sagen, og Venstre bliver nu beskyldt for at sabotere budgetforliget.

Økonomiudvalget i Fyns Amt skulle tirsdag have vedtaget udflytningen af dele af amtets administration til Vollsmose. Men punktet blev udskudt, og vil først blive taget op til behandling til næste økonomiudvalgsmøde om 14 dage.

Som det eneste parti er Ventre imod en udflytning af amtets adminstration til Vollsmose. Partiet mener, at det vil øge amtets administration og udgifter.

Socialdemokratiet, De konservative og De Radikale mener at der i budgetforliget ligger en vedtagelse om en udflytning af en del af administrationen. Derfor har de tre partier nu bedt om et ekstraordinært møde mellem forligspartierne for at få drøftet og tolket, hvordan budgetforliget skal udlægges.

Venstre isoleret
I Fyns Amts budgetforlig 2001 har forligspartierne tilkendegivet, at man er opmærksom på de særlige problemer, som findes i Vollsmose, og at man er indstillet på at understøtte Odense Kommunes helhedsplanen. Derfor vil forligspartierne undersøge mulighederne for samling og udflytning af en del af amtets administration i Vollsmose.

"Jeg er overrasket over Venstres holdning. En udflytning vil være til stor gavn for både amtet, Odense, Vollsmose og hele Fyn", siger Amtsborgmester Karen Nøhr(R).

Fyns Amts planer vil betyde at omkring 250 amtsmedarbejdere får arbejdsplads i Vollsmose. De 93 medarbejdere arbejder i øjeblikket på Amtsgården, mens resten er placeret i bygninger uden for amtsgården. En udflytning vil koste omkring 1,4 mio. kr. og vil samle amtets administration et sted uden for Amtsgården.

Men Venstre mener, at udflytningen er for dyr, og vil i stedet have slanket adminstrationen, så der slet ikke bliver brug for nye lokaler.

De øvrige partier støtter alle en udflytning til Vollsmose, da det vil skabe bedre arbejdsvilkår for personalet, og samtidig give et tiltrængt løft til et belastet område på Fyn.

"Jeg undrer mig over Venstres holdning, og jeg glæder mig til at høre hvad partiet egentlig mener", siger den konservative gruppeleder Jan Boye.