Vollsmoses forvandling til debat

Tirsdag eftermiddag tages der hul på nogle af de mest omfattende fysiske forandringer, der hidtil er set i en moderne, dansk bydel. Det sker med et debatmøde om Vollsmose i forvandling.

-

Tirsdag eftermiddag tages der hul på nogle af de mest omfattende fysiske forandringer, der hidtil er set i en moderne, dansk bydel. Det sker med et debatmøde om Vollsmose i forvandling.

Debatten skydes i gang med afsløringen af en mini-model af Vollsmose på en scene i Center Øst. Modellen skal bruges til at illustrere de mange muligheder for forandring, der er i Vollsmose, for beboerne.

Forandringerne skal ske på den firesporede Vollsmose Allé, boligområderne langs Vollsmose Allé og Åsumvej trænger til et løft, ligesom der skal ske noget med kvarterets grønne områder.

Debatmødet starter i Center Øst tirsdag kl. 16.45.