Vrede forældre optrapper kamp mod Nyborg Kommune

Forældrene i Nyborg går et skridt i videre i kampen mod kommunens spareplaner på daginstitutioner. Forældrerådet har sendt brev ud til erhvervsledere og fagforeninger i Nyborg, hvor Forældrerådet opfordrer parterne til at lægge pres på Nyborg Kommune.

-

Forældrene i Nyborg går et skridt i videre i kampen mod kommunens spareplaner på daginstitutioner. Forældrerådet har sendt brev ud til erhvervsledere og fagforeninger i Nyborg, hvor Forældrerådet opfordrer parterne til at lægge pres på Nyborg Kommune.

Ringere åbningstider
Baggrunden for forældrernes oprør er, at et flertal i Nyborg Kommune bestående af V, K og DF har bebudet en besparelse på kommunens 12 institutioner på 4,2 procent. Sparerunden er den tredje sparerunde de senere år.  

Forældrerne mener, at det fører til dårligere åbningstiderne, og i sidste ende får det konsekvenser for erhvervslivet.

- Forældrene vil måske ikke kunne påtage sig at møde tidligt, måske skulle gå tidligt, ikke påtage sig sene vagter eller i yderste konsekvens måske være nødsaget til at sige deres stillinger op, skriver Forældrerådet i brevet.

Gør indtryk på borgmester
Borgmester i Nyborg, Jørn Terndrup (V) har set forældrernes reaktioner, og erkender, at det gør et stort indtryk på ham.
- Selvfølgelig gør det indtryk. Det er nogle grimme besparelser og deciderede serviceforringelser vi er ude i, men vi har ikke råd til det, siger Jørn Terndrup (V).

Med andre ord tyder intet altså på, at der blivcer lavet om på nogle af de spareforslag som forligspartierne er blevet enige om.

Tillid til erhvervslivet
Forældrerådet repræsenterer 2000 personer i den erhvervsaktive alder, og de ser gerne, at arbejdsgiverne advarer kommunalpolitikerne.

- Vi har tillid til, at arbejdsgiverne i området ikke alene vil se dette som medarbejdernes problem, men også som arbejdsgiverens, hvorfor vi opfordrer til, at I gør V, K og O opmærksom på, at indskrænkning af åbningstiderne i daginstitutionerne ikke kun rammer børnefamilierne, men i lige så høj grad vil berøre erhvervslivet, står der i brevet. 

Også brev til Socialministeren
Også Socialminister, Henriette Kjær (K), har fået brev fra Forældrerådet. Det var dog et klagebrev, hvor forældrene mener, at kommunen kommer til at overtræde Serviceloven, hvis besparelserne gennemføres.