Workshops om Odense Havn

For at få gang i debatten om Odense Havn vil kommunen nu indkalde borgere og virksomheder i Odense til en række workshops om havnens fremtid. Et pakhus og en færge skal gennem fire dage i november danne udgangspunkt for den folkelige debat om Odense Havn.

-

For at få gang i debatten om Odense Havn vil kommunen nu indkalde borgere og virksomheder i Odense til en række workshops om havnens fremtid. Et pakhus og en færge skal gennem fire dage i november danne udgangspunkt for den folkelige debat om Odense Havn.

Kommunen planlægger at holde både en åben og en lukket workshop om fremtiden for den indre del af Odense Havn.

Oplæg i pakhus
Den første workshop vil være åben for alle interesserede og vil finde sted i havnen i starten af november. FAFs pakhus 4 og færgen Ærøsund skal danne ramme om arrangementet, der blandt andet skal byde på guidede ture og diverse oplæg om havnens status og fremtid. Borgmester Anker Boye(S) og Rådmand Søren Møller(K) skal åbne workshoppen.

Alle kan i følge planerne komme med deres mening, og efterfølgende vil alle indlæg blive samlet og evalueret.

Lukket workshop
Efterfølgende vil kommunen indbyde mere professionelle aktører til en såkaldt lukket workshop. Her skal indbudte oplægsholdere fortælle om blandt andet vand-, støj- og trafikforhold på havnen.

Derefter skal de indbudte parter diskutere de konkrete bud på havenens fremtid - blandt andet oplæggene fra den åbne workshop.

Målet er rammeplan
De inviterede parter til den lukkede workshop vil blandt andet være byrådspolitkere, havnevirksomheder, potensielle investorer, arkitekter og entreprenører.

Resultaterne fra de to workshops skal tilsidst samlet i en rammeplan for hele den indre del af Odense Havn, og derefter skal byrådet udarbejde lokalplaner for de forskellige områder i havnen.