Yggdrasil kæmper for overlevelse

\"Yggdrasil - Skolen i det Sydfynske\" har fået en svær start. Kun en måned efter skolestart har friskolen i Stenstrup ikke nok elever til at udløse tilskud fra staten. For at få statstilskud skal tolv elever være indskrevet, men indtil nu er der kun ti.

-

\"Yggdrasil - Skolen i det Sydfynske\" har fået en svær start. Kun en måned efter skolestart har friskolen i Stenstrup ikke nok elever til at udløse tilskud fra staten. For at få statstilskuddet, der er på 40.000 kroner pr. elev, skal tolv elever være indskrevet, men indtil nu er der kun ti.

\"Og dem vil skolen kæmpe videre for, også uden statstilskud,\" siger skoleleder Maj Sørensen til Radio Fyn.

\"Vi får et meget stramt økonomisk år. Det bliver svært, og vi får brug for hjælp mange steder fra, for at det kommer til at gå - forhåbentlig også fra kommunen. Men for dagligdagen på skolen vil det ikke betyde noget, fordi de børn der er her, er i gang og de trives med at være her,\" siger Maj Sørensen.

Det er dog ikke umuligt for Yggdrasil at få tilskuddet fra staten. Men fristen for at komme op på tolv elever udløber på fredag. Indtil da overlever skolen på forældrebetaling, oplyser Radio Fyn.
Først om et år kan friskolen søge tilskuddet igen.