Z færdig på Fyn

Fremskridspartiets sidste folkevalgte repræsentant i Fyns Amt genopstiller ikke for sit gamle parti til næste kommunalvalg. Dermed er fremskridspartiet helt uden repræsentation på Fyn.

Sidste fremskridsmand genopstiller ikke

Fremskridspartiets sidste folkevalgte repræsentant i Fyns Amt genopstiller ikke for sit gamle parti til næste kommunalvalg. Dermed er fremskridspartiet helt uden repræsentation på Fyn.

Torbjørn Hansen har repræsenteret fremskridspartiet i Tranekærkommune siden 1989. Men i dag er der praktisk talt intet tilbage af det parti han selv var med til at stifte i 1973.

Derfor har den gamle fremskridsmand besluttet ikke at genopstille for fremskridtspartiet. Men Torbjørn Hansen overvejer dog stadig at genopstille - enten for en anden liste eller som løsgænger.

"Kommunalpolitik har jo alligevel ikke ret meget med partipolitik at gøre, det kommer mere an på personer, siger Torbjørn Hansen til Fyns Amts Avis.

I sin storhedstid havde fremskridspartiet repræsentation i både amtsrådet og flertallet af fynske kommuner. Men i dag har de fleste medlemmer meldt sig ud, eller også er de gået over til Dansk Folkeparti.