Efter endeligt forslag: Gasledningens placering får blandet modtagelse på Fyn

Reaktionerne var blandede, efter at Energinet fredag eftermiddag offentliggjorde det endelige forslag til, hvor gasledningen Baltic Pipe skal føres på Fyn.

Fredag eftermiddag blev der sat punktum i sagen om placeringen af gasledningen Baltic Pipe, da Energinet præsenterede det endelige forslag til placeringen henover Fyn - et forslag som har fået en meget blandet modtagelse af fynboerne.

I det endelige forslag er linjeføringen ændret to steder: ved Tommerup og Tommerup Stationsby og ved Odense Å ved Bellinge.

Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), føler, at Energinet er kommet frem til en udmærket løsning med ændringerne omkring Tommerup og Tommerup Stationsby.

- Vi havde helst set en anden linjeføring syd om byen. Men når det så er sagt, så fandt man jo en løsning i forhold til, at der lå en ledning i forvejen, der havde den beskyttelseszone til sig, som sådan en skal have.

- Og det udnytter man nu ved at lave den her ledning indenfor det samme, så vi spilder mindst muligt areal. Så vi faktisk kan bruge det som et grønt område en dag, vi vil lave en udstykning, der bevæger sig den vej ud af byen. Så vi får tænkt det nogenlunde sammen og lander på den næstbedste løsning, som ikke er så skidt endda, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Føler sig overhørt

Mens linjeføringen altså er ændret ved Tommerup og Bellinge, så er der ikke ændret noget ved Middelfart. Her føler flere nu, at Energinet ikke har lyttet til dem.

Én af de borgere, som vil blive berørt af linjeføringen, er bundgarnsfisker Allan Buch fra Skrillinge Strand. Han frygter, at gasledningen, med den placering der er lagt op til i forslaget, vil tage livet af hans forretning.

- Det har sådan set ikke nogen betydning, det man rykker rundt på her. Noget af det sidste, jeg har talt med dem om, det er, at det skader mig mere, at jeg måske slet ikke kan få lov at lave en bro. Det vil sige, at vi ikke kan drive vores fiskeri længere.

- For det første, hvis ikke vi kan komme til vandet og ud på broen, og har en bro hvor vi kan køre ud med vores redskaber, så kan vi ikke fiske. Så kan vi heller ikke holde gang i vores lille fiskeforretning, hvor vi sælger vores fisk til forbrugerne. Det er jo det, man har ønsket fra EU’s side af, at man skulle prøve at komme tættere på fiskerne og historien, og det her, det er et stykke kystkultur, man er ved at ødelægge, siger Allan Buch.

Løber tværs gennem golfbanen

Jørgen Jæger Pedersen er formand for Golfklubben Lillebælt i Middelfart, som er placeret lige op ad Allan Buchs grund ved Skrillinge Strand. Med den linjeføring, som blev præsenteret fredag, vil gasledningen komme til at løbe tværs gennem golfbanen.

Derfor ærgrer Jørgen Jæger Pedersen sig over, at der ikke er blevet lyttet til golfklubbens høringssvar.

- Nu er det jo lidt nyt, for vi havde forestillet os, at det høringssvar vi indsendte for et års tid siden, at det havde man lyttet til. Så havde vi en forhåbning om, at det gav det resultat, at man fandt en vej udenom. Det har det så ikke gjort, så nu skal vi forholde os til den placering, som vi faktisk fik nys om lige fra starten af for godt et år siden.

- Nu kommer der en høringsperiode, hvor vi i otte uger har mulighed for at klage, og der skal vi så vurdere, om det er noget, vi vil bruge energi på, eller om vi er nødt til at erkende, at vi er små i det her store spil, siger Jørgen Jæger Pedersen.

Bundgarnsfisker vil kæmpe videre 

Mens Jørgen Jæger Pedersen og bestyrelsen i Golfklubben Lillebælt nu vil overveje, om de vil sende endnu et høringssvar, så er bundgarnsfisker Allan Buch klar til at fortsætte kampen for at få ændret linjeføringen af gasledningen Baltic Pipe.

- Jeg vil gå lige så langt, det overhovedet er muligt. Jeg vil ikke acceptere det, før end maskinerne står her, siger han.

Det endelige forslag til linjeføringen er nu sendt i høring i otte uger. Undervejs vil der være offentlige høringer i Odense og Middelfart.

  Alexander Aagaard