I det fynske folks tjeneste

Fælles jysk-fynsk opstand over linje for nye gasrør

Fynske og jyske kommuner går sammen om høringssvar til omstridt gasprojekt, der efter planen skal anlægge 80 kilometers ny gasledning tværs over Fyn.

Der er høringssvar på vej fra de fynske kommuner med kritik og forslag til alternative linjer for den nye gasledning, Baltic Pipe, der efter planen skal sende gas gennem Danmark fra Norges gasfelter til Polen fra 2022.

Ledningen skal gøre Polen uafhængig af gas fra Rusland og betragtes i EU som et storpolitisk projekt med særlig europæisk interesse.

Den indledende høring gik i gang i december, og fristen udløber 22. januar. Her kan enhver gøre indsigelser mod projektet og linjeføringen, der lige nu strækker sig over næsten 80 kilometer tværs ind over Fyn og på tværs af seks kommuner.

Vi gør det, fordi vi ikke ønsker at blive hindret mange år ud i fremtiden i at udvikle og bygge

Søren Steen Andersen, Borgmester, Assens, Venstre

I Assens arbejdes der i disse dage på højtryk for at færdiggøre kommunens høringssvar. Man sender sit eget høringssvar, men borgmester Søren Steen Andersen (V) løfter sløret for, at der er planer om at afstemme høringssvarene på tværs af de fynske kommuner, der påvirkes af rørene.

- Borgmestrene taler sammen, og også vores forvaltninger stikker hovederne sammen i den her fase for at afstemme, hvordan vi stiller os over for det her projekt. Vi gør det, fordi vi ikke ønsker at blive hindret mange år ud i fremtiden i at udvikle og bygge, siger han.

Læs også Protesterer over gasledning: - Vi har en meget værdifuld natur at passe på

Søren Steen Andersen er ikke imod gasprojektet som sådan og har forståelse for, at Polen har brug for en ny måde at få gas på, når Polen mister gasforsyningen fra Rusland om nogle år. Han kan også se fordelene herhjemme. Men den linjeføring, der er lagt ud nu, passer absolut ikke borgmesteren i Assens:

- Tag nu bare området mellem Tommerup og Tommerup Stationsby, hvor gaslinjen skal gå ind i gennem. Her har vi en større udstykningsplan, som kan blive berørt. Gaslinjen vil, som den er udlagt nu, få konsekvenser for vores muligheder for at udlægge arealer til beboelse for eksempel. Der er så mange fredningslinjer i dagens Danmark, at der ikke er rasende meget plads tilbage.

Samarbejde krydser Lillebælt

Ifølge borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd (S) samarbejder Assens, Odense og Faaborg-Midtfyn Kommuner omkring argumenterne i høringssvarene.

- Vi har jævnligt kontakt omkring det her. Vi er bestemt på bølgelængde, fordi det er en fælles udfordring på tværs af kommunegrænser. Det er klart, at jo mere vi kan sætte fokus på særlige problemstillinger, jo tungere vægter vores ord og argumenter, forklarer Johannes Lundsfryd.

Men for Middelfart Kommunes vedkommende er samarbejdet ikke kun afgrænset til Fyn. Ligesom gasledningen – efter planen - vil krydse Lillebælt, vil argumenterne i høringssvarene også krydse bæltet mellem Fyn og Jylland. Helt konkret drejer det sig om kommunerne Kolding og Vejen, samt i mindre grad Fredericia Kommune.

- Vi har også kontakt med flere jyske borgmestre. Vi ved, hvilke argumenter de har, og de ved, hvad vi har af argumenter, siger Johannes Lundsfryd. 

Dårlige erfaringer

Lovgivningen giver begrænsninger for nye byggerier i en zone inden for 200 meter fra rør til for eksempel gas. Det betød ifølge Søren Steen Andersen, at renovationsfirmaet Skjøde for et par år siden ikke kunne etablere sig på en grund i Vissenbjerg, fordi Energinet påpegede, at det var imod reglementet at lægge en personaletung virksomhed så tæt på de eksisterende gasrør.

- I vores høringssvar kommer vi med et forslag til en anden linje, der går via motorvejen. Når man nu skal grave op for at gøre klar til det tredje spor, kunne man så ikke klare det andet samtidig, spørger han. 

Baltic Pipe

  • Baltic Pipe er navnet på en ny gasledning, der skal sende gas gennem Danmark fra Norges gasfelter og til Polen.
  • Efter planen skal gassen strømme gennem de nye rør fra 2022.
  • De nye gasrør vil strække sig over i alt 800-950 kilometer. På Fyn skal der anlægges næsten 80 kilometer
  • Byer og landområder i seks fynske kommuner påvirkes af de nye gasrør. Middelfart, Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg.
  • Det nye gasnet får en kapacitet på op til ti milliarder kubinmeter gas om året. I 2016 var Danmarks samlede gasforbrug 2,5 milliarder kubikmeter. 
  • Projektet koster mellem 12-16 milliarder kroner, hvor Energinet skal finansiere cirka halvdelen. Polen skal betale for at gassen sendes gennem de danske rør.