I det fynske folks tjeneste

Havbiolog advarer: - Grav ikke gasledning ned i Lillebælt

Statens Energinet vil have gravet en gasledning ned i Lillebælt og videre tværs over Fyn. Havbiolog forudser, at det vil få alvorlige konsekvenser for havmiljøet.

00:21

Ifølge den foreløbige plan, skal gasledningen graves ned her på havbunden i Lillebælt.

En gasledning, der skal transportere gas fra de store norske gasfelter i Nordsøen og helt ned til Polen, vil ifølge den foreløbige linjeføring gå tværs over Fyn, og den skal gå i land ved Skrillinge Strand syd for Middelfart.

Havbiolog, dykker og repræsentant for Friluftsrådet, Søren Larsen, advarer om, at nedgravningen af gasledningen vil få konsekvenser for dyre- og plantelivet i Lillebælt.

Læs også Bundgarnsfisker om planlagt gasledning: - Det splitter hele området

- Det er et område, der er meget karakteristisk med skrænter, og der er et rigt undervandsliv med specielle svampe og søanemoner og en masse småfisk. Det er også her, den vigtigste bestand af marsvin holder til. Det er meget bekymrende, at man graver en rende ned dér, siger Søren Larsen.

Han er særligt bekymret for den kraftige strøm i Lillebælt, der vil sprede ler- og sandpartikler fra gravearbejdet til et langt større område, end selve udgravningen begrænser sig til. 

Kritik fra flere

Linjeføringen tværs over Fyn, der har mødt kritik fra flere, er netop nu i høring. 

Blandt kritikerne er blandt andre Teknik- og Miljøforvaltningen i Middelfart Kommune. Her skal gasledningen, ifølge de foreløbige planer, gå i land, og forvaltningen er i gang med at udarbejde et kritisk høringssvar til Statens Energinet.

Havbiolog Søren Larsen mener at have et løsningsforslag, der kan tilgodese både undervandslivet og statens ønske om en gasledning.

- Jeg er meget kritisk over for at grave det ned i havbunden. På grund af den kraftige strøm er det et større område, der vil blive påvirket af partikler fra gravearbejdet, og det vil være rigtig svært at styre.

- Hvis man skal have gasledningen i Lillebælt, vil det umiddelbart være en bedre løsning, hvis man lagde den på havbunden og hæftede den med sten, sådan at man rent faktisk fik et stenrev på havbunden som en gevinst for naturen, fortæller han. 

Høringsperioden slutter den 22. januar, men først sidst på året vil Klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholdt (V) træffe beslutning om, hvor den endelige linjeføring skal gå. 

02:31

Video: Alex Syrik

Luk video