I det fynske folks tjeneste

Ødelægger sårbar natur: Kommuner ønsker gasrørledning flyttet

Den nye kommende gasledning, der skal forbinde de norske gasfelter med Polen, og som skal gå tværs over Fyn, vil ødelægge sårbar natur. Sådan lyder det fra Odense Kommune.

00:33

Video: Ole Holbech

Efter de nuværende planer skal den store gasledning Baltic Pipe gå tværs over ådalen ved Bellinge. Men netop her ligger et af Odense kommunes mest sårbare naturområder.

Her ligger blandt andet nogle af kommunens bedst bevarede kildevæld og nogle sårbare overdrev.

- Rørledningen kan ødelægge noget af det mest sårbare natur i kommunen, siger Lars Kildahl Sønderby, der er skov- og landskabsingeniør i Odense Kommune.

I høringssvaret skriver Odense Kommune:

Odense Kommune er især bekymret for det tracé der er udlagt til krydsning af Odense Å ved Bellinge. Umiddelbart ser det ud som om, at gasledningen skal løbe parallelt med åen gennem et at kommunens mest sårbare naturområder. Området indeholder blandt andet nogle af de bedst bevarede kildevæld i kommunen og er en del af udpegningsgrundlaget for Natura2000 området Odense Å – med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

01:33

- Rørledningen kan ødelægge noget af det mest sårbare natur i kommunen, siger Lars Kildahl Sønderby, der er skov- og landskabsingeniør i Odense Kommune.

Luk video

Læg den mere sydligt

Odense Kommune foreslår derfor i deres høringssvar, at gasledningen flyttes længere mod syd. Et forslag der stemmer over ens med forslaget i høringssvaret fra Assens Kommune.

Læs også Her er, hvad du skal vide om gasledningen Baltic Pipe

Assens Kommune har foreslået et alternativt forløb, hvor Odense Å bliver krydset omkring to kilometer længere mod syd end i det nuværende forslag. 

Odense Kommune skriver i deres høringsvar, at det alternativ giver meget bedre mening i forhold til at tage hensyn til naturen.

- Der vil altid være nogen, der bliver berørt, når man anlægger sådan en gasledning. Men hvis den gasledning skal være der, kan vi som kommune leve med den sydligere linjeføring, siger Jeanette Olsen, der er chef for Byplan i Odense Kommune.

I høringssvaret fra Odense Kommune gør forvaltningen også opmærksom på, at det ikke har været muligt at få en politisk behandling af projektet på grund af den korte høringsfrist.

00:47

- Der vil altid være nogen, der bliver berørt, når man anlægger sådan en gasledning. Men hvis den gasledning skal være der, kan vi som kommune leve med den sydligere linjeføring, siger Jeanette Olsen, der er chef for Byplan i Odense Kommune.

Luk video