Anders får udkig til 250 meter høje møller: Kæmpe havmøller på vej ind i Lillebælt

Sønderborg Kommune er langt fremme med planer om at anlægge en kæmpe havvindmøllepark i det sydlige Lillebælt. Hver eneste mølle bliver på størrelse med Storebæltspylonerne i det ene af de projekter, som er i spil.

Anders Lindskov har boet i den gamle fyrmesterbolig på Helnæs i 14 år. Han nyder udsigten hver dag, men om få år kan det være slut.

Han har dannet gruppen "Red Lillebælt" i protest mod planerne om at placere en havvindmøllepark med mellem 20 og 44 vindmøller midt i det sydlige Lillebælt kun fire kilometer fra kysten til Helnæs.

Det er Sønderborg Kommune, som står bag planerne i  et tæt samarbejde mellem lokale interessenter med det formål at fremme den grønne omstilling. 

Kæmpe kraftværk i Lillebælt

Der er to projekter i spil, som har det til fælles, at der i et 30 kvadratkilometer stort område i det sydlige Lillebælt skal opføres et kæmpestort 160 MW havvindmølleanlæg. 

Havvindmølleparken

Det skal ske ved, at der opføres 20 vindmøller på hver 250 meter i højden. Eller også ved at placere det dobbelte antal vindmøller på hver 140 meter i højden.

- Uanset om det bliver det ene eller andet projekt, vil det være totalt ødelæggende for Lillebælt, siger Anders Lindskov. De her vindmøller vil kunne ses fra mindst 100 kilometer kyststrækning hele vejen rundt i form af en generel forstyrelse af landskabet med lyd, lys og blink, siger Anders Lindskov. 

Vindmøllerne vil rage 250 meter op og have samme højde som pylonerne på Storebæltsbroen.
Vindmøllerne vil rage 250 meter op og have samme højde som pylonerne på Storebæltsbroen.
Foto: Red Lillebælt

Han får opbakning af Assens borgmester Søren Steen Andersen (V), som mener, at der er store rekreative herlighedsværdier på spil for hele Lillebælt. Han opfordrer derfor Sønderborg Kommune til at skrotte projektet.

-En 30 kvadratkilometer stor vindmøllepark i måske 250 meters højde vil være så bastant, at den er allestedsnærværende. Hele tiden. Du kan ikke kigge forbi møllerne, som vil fylde en stor del af synsfeltet. Med den fokus, der er i Danmark på vores unikke og uspolerede kyststrækning, hvor der knap kan plantes frugttræer eller rejses et ishus ved kysten, er jeg forundret over, at man lige ude i vandet kun fire kilometer fra Assens kan rejse så kæmpe, menneskeskabte konstruktioner, siger Søren Steen Andersen.

Minister kan ikke gøre noget

Energiminister Lars Christian Lilleholt er helt enig i, at havvindmøller skal længere væk fra kysten - og så sent som sidste år fik han ændret reglerne, så afstandskravet til kysterne nu er fordoblet fra fire til otte kilometer. 

Planerne i Lillebælt kan ministeren dog ikke ændre, fordi projektet er godkendt og sat i proces under de gamle regler.

- Der ligger en ansøgning (til projektet i Lillebælt, red) og en tilladelse, som ligger helt tilbage fra 2010. Det vil sige at projektet blev sat i gang under de gamle regler, hvor afstandskravet kun var fire kilometer, så jeg har ingen mulighed for at påvirke det, siger Lars Christian Lilleholt, som sidste år fik øget afstandskravet til kysterne til otte kilometer.

Anders Lindskov er glad for, at ministeren har skærpet kravet om afstanden til kysterne, men det ærger ham, at projektet i Lillebælt ikke kan stoppes.

- Jeg ved godt, at man ikke kan lovgive med tilbagevirkende kraft. Men jeg synes, at regeringen bør overveje, om det er muligt at flytte de tilladelser som er givet til eksisterende ikke realiserede projekter ud af de indre danske farvande - for eksempel Nordsøen.

- Lige nu kan jeg ikke gøre andet end at granske den VVM-rapport, som udkommer på et tidspunkt. Her vil jeg se, om rapporten giver et retvisende billede af de skader, som kommer på dyrelivet og landskaberne, siger Anders Lindskov.

Større afstand til kysterne

Energiministeren har netop indledt forhandlinger med folketingets partier om regeringens energiudspil, og her lægger ministeren op til, at afstandskravet til kysterne skærpes yderligere.

- Kommunerne skal have indsigelsesret i forhold til kystnære havvindmøller. Det indførte vi i 2017 for de første otte kilometer ude i vandet. Med det udspil der nu ligger til en ny energiaftale kommer vi op på, at kommunerne får indsigelsesret helt op til 15 kilometer fra kysterne, siger Lars Christian Lilleholt.

Hvis afstandskravet sættes op til 15 kilometer bliver det i praksis ikke muligt at bygge havvindmøller i de indre danske farvande, hvis kommunerne gør indsigelse. 

Fremover kan kommuner gøre indsigelser mod havmøller, der står tættere end otte kilometer fra kysterne. Planerne i Lillebælt blev godkendt inden disse regler, og derfor kan ministeren ikke bremse projektet. 
Debat tirsdag aften
Vindmølleprojektet i Lillebælt er til debat i TV 2/Fyns politiske magasin Til Sagen tirsdag aften klokken 18.30. Her får vi besøg af Assens borgmester Søren Steen Andersen (V) og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S)​
Arbejdsgruppen Red Lillebælt har lavet denne geometrisk korrekte visualisering af, hvordan de 250 meter høje møller kommer til at se ud, hvis man står 250 meter fra kysten og ser ud på møllerne.