I det fynske folks tjeneste

Nyt forlig: Regeringen og DF vil udvide motorvejen syd om Odense

Et tredje spor syd om Odense kan blive realitet, efter at regeringen og Dansk Folkeparti i dag har indgået en ny infrastrukturaftale.

Den fynske motorvej skal udvides med et spor syd om Odense. Det har Regeringen og DF i dag skrevet ind i et nyt forlig om den danske infrastruktur.

I et nyt 10-årigt forlig om infrastrukturen i Danmark har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet, at motorvejen syd om Odense skal udvides. Arbejdet med udvidelsen skal begynde i 2021. Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,09 milliarder kroner til udvidelsen fra afkørsel 53, Odense V til og med ny afkørsel 50 Hjallese fra fire til seks spor.

Jernbanen på Vestfyn igangsættes om fem år

Jernbanen på Vestfyn er der også afsat penge til. Linjeføringen er den samme, som hidtil har været planlagt. Aftaleparterne er enige om at afsætte 4,8 milliarder kroner til en ny højhastigheds-bane mellem Odense V og Kauslunde. Arbejdet forventes startet i 2024. 

Hjælp til støjplagede odenseanere

I forliget er der også afsat 1,5 milliarder til en ny støjpulje. Her er der godt nyt til beboerne på Thujavej i Odense, som nu kan se frem til at få sat støjværn op. Det er et af fem projekter, som prioriteres først og igangsættes hurtigst muligt. 

Lange udsigter for Als-Fyn Broen

Imens der er jubel hos fortalerne for et tredje spor på motorvejen, så må tilhængere af Als-Fyn broen sidde slukørede tilbage. Der er således ikke afsat penge til projektet. I aftaleteksten står der blot, at "det også være relevant at overveje, i hvilket omfang en fast Als-Fyn-forbindelse har potentiale til at aflaste eksisterende forbindelser og den sydlige del af E45."

Storebæltsbroen fortsætter som betaling

Regeringen og Dansk Folkeparti vil fra 2024 og frem til 2030 hive knap otte milliarder kroner ud af Storebæltbroen, som skal bruges til at delfinansiere projekterne. 

A9 udvides - bare ikke på Fyn og Langeland

Aftalepartierne er også enige om at lave kapacitetsforbedringer på Rute 9. Men her bliver fynboerne og langelænderne skuffede, hvis de læser teksten helt igennem. For imens der skal bruges 125 millioner på at forbedre Rute 9 på Lolland, så er der blot afsat fem millioner til at undersøge forbedringer af ruten på Fyn, Tåsinge og Langeland. 

Her er de fynske projekter i aftalen

  • Udvidelse af motorvejen syd om Odense (startes i 2021)
  • Støjbekæmpelse på Thujavej (igangsættes hurtigst muligt)
  • Ny jernbane over Vestfyn (igangsættes i 2024)
  • Hastighedsopgradering på togene mellem Odense og Ringsted (igangsættes 2021)

Finansiering:

Finansieringen kommer fra den almindelige statslige ramme for offentlige investeringer. Derudover finder forligspartierne penge på:

  • Storebælt skal finansiere hele infrastrukturfonden med 7,9 milliarder kroner
  • Øresund med 5,8 milliarder kroner
  • Effektiviseringer på jernbanen ved udbud på 1,1 milliarder kroner
  • Salg af parkeringshuse i Københavns Lufthavn – 1,5 milliarder kroner