I det fynske folks tjeneste

Storebælt som malkemaskine: FDM mener det er forkert at bro-bilister skal betale

FDM er glad for flere veje, men utilfreds med finansieringen af regeringens infrastrukturplan.

Det kunne lige så være de rødhårede, der skulle finansiere VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis nye udspil om infrastrukturen, mener FDM. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Hvis regeringen og Dansk Folkepartis infrastrukturplan bliver ført ud i livet, vil der blive lagt mere asfalt der, hvor bilisternes trængselsproblemer er størst.

Det er man tilfreds med hos interesseorganisationen FDM. Til gengæld har afdelingschef Torben Lund Kudsk svært ved at sige god for finansieringen af planen, der også indeholder togprojekter for mange milliarder.

Den baserer sig blandt andet på, at tilbagebetalingstiden på Storebæltsforbindelsen forlænges, og at prisen for at passere broen fastfryses i perioden 2024-2030.

- På den måde kommer bilisterne til at betale for en stor del af planen.

- Taget i betragtning, at bilisterne allerede i dag betaler over 50 milliarder kroner i bilafgifter, mener vi, at det er en uskik, siger han.

Læs også Flere spor og skinner på Fyn: Storebæltbilister betaler gildet

Torben Lund Kudsk mener heller ikke, at det er rimeligt at lade bilister på Storebælt betale for projekter - herunder baneanlæg - der er spredt ud over hele landet.

- Det er jo ikke sikkert, at det er dem, der får glæde af de nye projekter. Og dem, der får glæde af de nye projekter, kører måske ikke over Storebælt.

- Det rammer ret tilfældigt, og man kunne lige så godt sige, at det var de rødhårede, der skulle betale for at finansiere det her, siger han.

HER ER DE FYNSKE PROJEKTER I AFTALEN

  • Udvidelse af motorvejen syd om Odense (startes i 2021)
  • Støjbekæmpelse på Thujavej (igangsættes hurtigst muligt)
  • Ny jernbane over Vestfyn (igangsættes i 2024)
  • Hastighedsopgradering på togene mellem Odense og Ringsted (igangsættes 2021)

Finansiering:
Finansieringen kommer fra den almindelige statslige ramme for offentlige investeringer. Derudover finder forligspartierne penge på:

 

  • Storebælt skal finansiere hele infrastrukturfonden med 7,9 milliarder kroner
  • Øresund med 5,8 milliarder kroner
  • Effektiviseringer på jernbanen ved udbud på 1,1 milliarder kroner
  • Salg af parkeringshuse i Københavns Lufthavn – 1,5 milliarder kroner
Se mere

Finansminister Kristian Jensen (V) har begrundet fastfrysningen af taksten på Storebælt med den kommende Femern-forbindelse.

For hvis det bliver for billigt at køre over Storebælt, vil færre benytte Femern-tunnelen, og så skrider økonomien i det projekt. Det argument køber FDM da også.

- Vi har grundlæggende været imod, at man har brugt Storebælt som malkemaskine.

- Men omkring Femern-forbindelsen er vi enige i, at det nødvendigvis må hænge sammen, så længe man så bruger ekstraprovenuet på Storebælt på vejene, siger Torben Lund Kudsk.

Læs også Nyt forlig: Regeringen og DF vil udvide motorvejen syd om Odense