Afsløring: Se, hvor og hvornår 1.000 Vollsmose-boliger rives ned

Nedrivningen af boliger i Vollsmose starter allerede i 2020. 1.000 boliger forsvinder, men kommunen og boligforeninger vil bygge 1.000 nye boliger andre steder i Odense.

Nedrivningen af boliger i Vollsmose starter i Fyrreparken allerede i 2020. Og når vi når til 2029, vil 1.000 almene familieboliger i det belastede boligområde være væk. Det fremgår af den plan, som Odense Kommune og de almennyttige boligselskaber Civica og Fyns Almennyttige Boligseskab (FAB) tirsdag præsenterer for beboerne i området.

En plan som TV 2/Fyn er i besiddelse af.

De 1.000 boliger, der skal fjernes, er fra Fyrreparken, Birkeparken, Bøgeparken, Granparken, Lærkeparken og Egeparken. De største klynger er i Bøgeparken, hvor der skal rives 287 boliger ned, og i Birkeparken, hvor der forsvinder 200 familieboliger.

I Bøgeparken starter nedrivningen i fjerde kvartal i 2021, imens nedrivningen i Birkeparken starter i tredje kvartal af 2022. 

Nedrivningerne er en del en stor plan for omlægningen af Vollsmose - også kaldet "Den sidste Vollsmoseplan". Planen skal sikre, at Vollsmose i 2030 har en andel af almene familieboliger på 35 procent. I dag er 76 procent af boligerne i Vollsmose almene familieboliger. Dermed vil området leve op til den aftale fra Christiansborg, som kræver, at Odense Kommune nedbringer antallet af almene boliger til maksimalt 40 procent. 

I stedet skal dele af arealerne sælges til private, og planen er, at der skal bygges 1.600 private boliger i området. 

Planen vedrører ikke "haverne", som er Tjørnehaven, Slåenhaven og Hybenhaven, da Vollsmose i denne plan er indgrænset til de seks "parker" og Vollsmose Torv. Det er dette område, som er det hårde ghettoområde. 

Planen er udviklet af udviklingsbestyrelsen som består af formænd og næstformænd for Civica og FAB samt medlemmerne af Odense Kommunes Økonomiudvalg. 

To højhuse bevares

Flere af de velkendte boligblokke langs Vollsmose Allé og Åsumvej skal rives ned og erstattes af private boliger. Men ifølge planen skal de to højhuse i Egeparken og Birkeparken bevares.

Til gengæld forpligter Civica og FAB sig til at renovere og omdanne højhusene. De skal bagefter være "stærke symboler på Fremtidens Vollsmose". Hvad det indebærer, kan man ikke læse ud fra den plan, som TV 2/Fyn er i besiddelse af. 

De ni principper for udviklingen af Vollsmose

Alle familier skal vurderes

Når der rives 1.000 familieboliger ned, venter der også en stor opgave med at sikre en bolig til de familier, som mister deres hjem. I aftalen kan man læse, at det er boligforeningerne selv, der har ansvaret for at sikre genhusning af familierne.

For Civicas vedkommende er der 774 familier, der skal genhuses. FAB skal sikre tag over hovedet til 226 familier. 

Ifølge planen vil de familier, der ryger ud af Vollsmose formentlig ikke have råd til at flytte tilbage, når de nye boliger i området er opført. De to boligselskaber vil sammen med Odense Kommune strategisk placere familierne i forskellige boligområder, og hver enkelt familie vil blive vurderet, inden man beslutter, hvor de bliver tilbudt genhusning.

Det skal sikre, at andre udsatte boligområder i Odense ikke bliver nye "hårde ghettoområder".  

Men én ting er genhusning, en anden ting er permanente boliger til de 1.000 familier, der mister deres hjem. Og ifølge planen, skal der bygges 1.000 nye almene familieboliger andre steder i Odense. I planen står der: "Vi, Odense Kommune, Civica og FAB, har indgået en 1:1 aftale om ertsatningsboliger, så der bliver opført en ny almen bolig i Odense for hver bolig, der rives ned i Vollsmose."

Hvor boligerne skal bygges, fremgår ikke af planen. 

Her er de 1.000 boliger, der skal rives ned

Letbanen skal tiltrække investorer 

Ifølge planen skal letbanen have syv stop i Vollsmose
Ifølge planen skal letbanen have syv stop i Vollsmose

Skal hele planen for Vollsmose blive til virkelighed, kræver det politisk opbakning til letbanens etape II. 

Planen lægger op til, at letbanen løber igennem Vollsmose og får hele syv stop i området. Og letbanen kan være nøglen til at lokke de store pengepunge til Vollsmose. I planen står der: "... at letbanens anden etape gennem Vollsmose kan have en afgørende betydning for tiltrækning af private investorer."

Målsætningerne for "Den Sidste Vollsmoseplan"

Investorer og repræsentantskaber bliver altafgørende 

Skal planen blive til virkelighed, er der flere bump på vejen, der skal passeres. Blandt andet kræver det, at private investorer kan se en idé i "Fremtidens Vollsmose". For uden investorer, ingen Vollsmose-plan. 

Siden efteråret 2018 har der været dialog med unavngivne investorer, og målet er, at der allerede i efteråret 2019 skal indgås forpligtende partnerskabsaftaler med disse. 

De to boligforeninger Civica og FAB skal også inddrage beboerne i planerne. Ifølge beboerdemokratiet skal helhedsplanerne for boligområderne nemlig til afstemning blandt de der bor der.

Tavshed fra de tre aktører

TV 2/Fyn har været i dialog med både Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab. De ønsker ikke at kommentere historien. Det samme gælder medlemmerne af kommunens økonomiudvalg. Fra Odense Kommune har vi dog fået følgende citat fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S).  

- Fremtidens Vollsmose kommer til at byde på meget store forandringer - ikke mindst for de 7.700 beboere. Beboerne har krav på - som de første - at få at vide, hvad deres fremtid bliver. I min verden står det over TV2 Fyns og andre mediers nyhedstrang til at offentliggøre lækket fortroligt materiale. Og jeg vil bede pressen om at tænke sig godt og grundigt om. Pressen er jo ikke i stand til at give beboerne svar på de spørgsmål, der helt naturligt vil rejse sig, hvis man får at vide, at ens bolig skal rives ned. Det kan FAB og Civica. Derfor er beboerne indkaldt til informationsmøde, så de som de første kan få klar besked og svar på eventuelle spørgsmål. Jeg taler gerne med pressen, når beboerne er blevet informeret tirsdag aften.

Til ovenstående udtaler TV 2/Fyns direktør, Esben Seerup:

- TV 2/Fyns fornemmeste opgave er at informere fynboerne om de væsentlige, relevante og samfundmæssige historier på Fyn. Når vi kommer i besiddelse af materiale, der tegner fremtiden for Danmarks største såkaldte ghetto, så er det vores forpligtelse at informere om det. Vollsmose har været symbolet på de udfordrede boligområder gennem mange år. Der er lavet et hav af planer og flere politikere har aktivt brugt Vollsmose som et eksempel på en bydel, hvor handling er nødvendig. Nu ligger der en plan, og den er TV 2/Fyn i besiddelse af. Derfor vælger vi at bringe historien til de mange fynboer, der har en interesse i samfundet og dermed Vollsmose. Vi forbereder også de beboere, der vil til informationsmøde i morgen på, hvilke boliger som politikerne ønsker at rive ned. Dermed vil de borgere være bedre i stand til at stille kvalificerede spørgsmål til borgmesteren tirsdag aften.