I det fynske folks tjeneste

Enighed om at hver fjerde bolig i Vollsmose kan rives ned

Boliger skal rives ned, flere skal lære dansk og antallet af ledige skal være på niveau med resten af Odense. Sådan lyder en netop offentliggjort plan for Odense-bydelen Vollsmose.

Mindst 1.000 boliger i Vollsmose, skal rives ned eller ændre status fra almen til eksempelvis ejer-, ældre eller studiebolig.

Politikerne i Odense Kommune har indgået en aftale for udvikling af Vollsmose. Den sidste Vollsmoseplan, kalder de den selv.

Samtlige partier i byrådet i Odense er med i planen. 

Området, der huser mere end 80 forskellige nationaliteter, har i sin 52-årige levetid været genstand for massiv negativ omtale. Og gennem årene, har bydelen lagt beton til alvorlig kriminalitet, terrorsager og parallelsamfund. 

Men nu er politikerne altså klar med det, de kalder Den Sidste Vollsmoseplan, som hentyder til, at nu skal bydelen ændres markant én gang for alle. 

Vollsmoseplanens målsætninger

 • 1.000 boliger skal rives ned eller ommærkes (skifte status fra almen til ex ejerbolig, red.)
 • Flere skal tale dansk
 • Folkeskoleelever skal på niveau med elever i andre af kommunens skoler
 • Andelen af elever i muslimske friskoler skal ned
 • Der skal laves en genhusningsplan i løbet af et år
 • Antallet af ledige skal ned
 • Bydelens beboere skal deltage i byens fritids- og kulturliv 
 • Der skal laves en strategi for bekæmpelse af social kontrol

Boliger skal rives ned

Politikerne er enige om, at minimum 1.000 boliger skal rives ned eller ommærkes - altså gå fra status som almen til studie-, ældre eller ejerbolig. Ud over det, så skal der opføres 1.600 nye - ikke-almene - boliger.

Ifølge planen må almene familieboliger maksimalt udgøre 40 procent.

Med det store antal af boliger, der potentielt skal rives ned, er der også sat gang i at lave en plan for genhusning af beboerne. Den endelige plan for det, skal være klar om et år. 

Vollmose i tal

 • Vollsmose er Danmarks største ghettoområde
 • Der bor 9.100 beboere i bydelen
 • 3/4 af bydelens beboere er indvandrere eller efterkommere af indvandrere
 • Over halvdelen af de 18-64 årige er hverken i job eller uddannelse
 • Området rummer cirka 3.600 almene boliger

Hvad koster det?

Der er ikke taget stilling til den endelig økonomi i udviklingsplanen for Vollsmose. Partierne bag aftalen har forpligtet sig til at sikre, at der i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger findes den finansiering, der skal til for at gennemføre planen. 

Tidligere kuldsejlede planer

Gennem årene har skiftende byråd og politikere i Odense forsøget at få rettet op på den udskældte bydel. 

I år 2000 vedtog Odense byråd en helhedsplan, der skulle rette op på de grundlæggende problemer med høj arbejdsløshed, manglende integration og kriminalitet. 

I 2012 vedtog Odense Byråd planen Fremtidens Vollsmose, der skulle forandre området fra et lukket boligområde til en bydel i Odense og flere hundrede millioner kroner blev i årene efter afsat til området.