Enighed om at hver fjerde bolig i Vollsmose kan rives ned

Boliger skal rives ned, flere skal lære dansk og antallet af ledige skal være på niveau med resten af Odense. Sådan lyder en netop offentliggjort plan for Odense-bydelen Vollsmose.

Politikerne i Odense Kommune har indgået en aftale for udvikling af Vollsmose. Den sidste Vollsmoseplan, kalder de den selv.

Samtlige partier i byrådet i Odense er med i planen. 

Området, der huser mere end 80 forskellige nationaliteter, har i sin 52-årige levetid været genstand for massiv negativ omtale. Og gennem årene, har bydelen lagt beton til alvorlig kriminalitet, terrorsager og parallelsamfund. 

Men nu er politikerne altså klar med det, de kalder Den Sidste Vollsmoseplan, som hentyder til, at nu skal bydelen ændres markant én gang for alle. 

Vollsmoseplanens målsætninger

Boliger skal rives ned

Politikerne er enige om, at minimum 1.000 boliger skal rives ned eller ommærkes - altså gå fra status som almen til studie-, ældre eller ejerbolig. Ud over det, så skal der opføres 1.600 nye - ikke-almene - boliger.

Ifølge planen må almene familieboliger maksimalt udgøre 40 procent.

Med det store antal af boliger, der potentielt skal rives ned, er der også sat gang i at lave en plan for genhusning af beboerne. Den endelige plan for det, skal være klar om et år. 

Vollmose i tal

Hvad koster det?

Der er ikke taget stilling til den endelig økonomi i udviklingsplanen for Vollsmose. Partierne bag aftalen har forpligtet sig til at sikre, at der i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger findes den finansiering, der skal til for at gennemføre planen. 

Tidligere kuldsejlede planer

Gennem årene har skiftende byråd og politikere i Odense forsøget at få rettet op på den udskældte bydel. 

I år 2000 vedtog Odense byråd en helhedsplan, der skulle rette op på de grundlæggende problemer med høj arbejdsløshed, manglende integration og kriminalitet. 

I 2012 vedtog Odense Byråd planen Fremtidens Vollsmose, der skulle forandre området fra et lukket boligområde til en bydel i Odense og flere hundrede millioner kroner blev i årene efter afsat til området.