I det fynske folks tjeneste

Ny rapport: Odense & Co. har begået lovbrud

Odense & Co. har overtrådt offentlighedsloven, udbetalt uberettigede repræsentationsudgifter, glemt at journalisere vigtige dokumenter og manglet styr på, hvad kommunen fik for pengene.

Tømmermændene efter Sting og Paul Simon gav fælles koncert i Odense har meldt sig. Foto: Claus Fisker, Scanpix

I kølvandet på Fyens Stiftstidendes omtale af Odense Kommunes sponsorat til rockstjernerne Sting og Paul Simon, og hvad kommunen egentlig har fået for pengene, dukker der endnu større problemer op på økonomiudvalgets bord onsdag.

En analyse af Odense & Co's hidtidige arbejdsindsats, som  stadsdirektør Stefan Birkebjerg har foranlediget, viser, at kommunens vækstorganisation har haft massivt rod i sine papirer, har overtrådt offentlighedsloven, har alvorlige trivselsproblemer og fra en start ikke haft styr på, hvad kommunen egentlig har fået for de penge, der er investeret i events, robotter, festivals og andre vækstinitiativer.

Frihed gav problemer
Ifølge analysen, som økonomiudvalgets medlemmer har fået eftersendt til mødet, har en væsentlig årsag til problemerne været, at Odense & Co. med vilje er tænkt som en organisation, der ikke skulle hvile for meget på tunge kommunale traditioner, men være et frugtbart samarbejde med private aktører og offentlige samarbejdspartnere.

Det har betydet, at organisationen er stødt ind i andre væsentlige problemer.

Læs også Koncertsag overdrages til Statsforvaltningen

Odense & Co. har haft syv chefer på tre år på grund af ledelsesmæssige samarbejdsproblemer, massive trivselsproblemer og en mangelfuld kommunal kultur.

En gennemgang af konkrete kommunale dokumenter viser "mangelfuld eller slet ingen journalisering af relevante dokumenter i sagerne." Det har bevirket, at det har været særdeles vanskeligt at finde relevant materiale ved anmodninger om aktindsigt.

Den manglende overholdelse af en lovfæstet forpligtelse er yderst kritisabel og uacceptabel

Analyse bestilt af stadsdiektøren

"Den manglende overholdelse af en lovfæstet forpligtelse er yderst kritisabel og uacceptabel", hedder det.

Der har også været problemer med at leve op til lovkravet om notatpligt

"Det har vist sig i konkrete tilfælde, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er fulgt op på aftaler, der er indgået, og dermed ikke i tilstrækkeligt omfang er gjort brug af de ydelser, der er betalt for som følge af aftalerne", hedder det videre.

Lever ikke op til retningslinjerne
Det har også været nødvendigt at stramme op på organisationens fortolkning af, hvornår medarbejderne kan få udbetalt rejser, transport og repræsentation.

"Der har vist sig væsentlige problemstillinger i forhold til at leve op til interne retningslinjer i Odense Kommune og udfordringer med at overholde almindelige forvaltningsmæssige principper for offentlige organisationer", fastslår analysen.

Generelt udtrykkes der tilfredshed med, at organisationen har fået Odense på landkortet inden for events, festivaller, robotteknologi og droner, men i organisationens første fase har der ikke været fokus på, om man har fået effekt for pengene, hedder det i analysen.

Ifølge analysen er der taget initiativer til at forbedre forholdene inden for alle de nævnte forhold.