Advokatrapport slår fast: Borgmester trådte over stregen i sag om biogasanlæg

Den foreløbige advokatundersøgelse af tidligere borgmester Hans Luunbjergs rolle i sagen om udvidelse af hans eget biogasanlæg er landet. Rapporten konkluderer, at borgmesteren var inhabil - men han frikendes for magtmisbrug.

Da den daværende borgmester i Kerteminde Kommune Hans Luunbjerg (V) i 2016 fik tilladelse til at udvide sit biogasanlæg, var borgmesteren inhabil.

Det konkluderer den foreløbige advokatundersøgelse fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

I rapporten står der blandt andet, at borgmesteren var "inhabil i forhold til bl.a. sagerne om landzonetilladelse, miljøgodkendelse og VVM-screening til Kerteminde Biogas ApS i perioden, hvor han var borgmester og viceborgmester."

"Det betyder, at han ikke måtte deltage i afgørelserne eller medvirke ved behandlingen af sagerne i sin egenskab af borgmester/viceborgmester. Borgmester A (som borgmesteren er benævnt i rapporten, red.) burde have underrettet Kommunalbestyrelsen om sin inhabilitet, inden ansøgningerne blev behandlet, og han burde have overladt til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvilke foranstaltninger der skulle træffes i den forbindelse."

Aktindsigt i sagen

Kjerteminde Avis søgte aktindsigt i sagen, og blandt de udleverede dokumenter fremgår det, at Hans Luunbjerg i juni 2015 holdt møde med den daværende kommunaldirektør Tim Jeppesen om udvidelsen af Kerteminde Biogas ApS, hvor Hans Luunbjerg er direktør.

På mødet blev det blandt andet diskuteret, hvordan Kerteminde Biogas ApS kunne undgå en fuld VVM-redegørelse for udvidelsen af anlægget, hvis man kom med supplerende oplysninger til kommunen.

Efterfølgende blev tilladelsen givet, uden der blev foretaget en VVM redegørelse.

INDSLAG Biogasanlæg opført ulovligt.00_01_50_15.Still002
Foto: Grafik: David Moritz

Men det var et klart brud på Forvaltningsloven, sagde to eksperter i offentlig organisation og forvaltningsret i maj til TV 2 Fyn.

-  Vi har at gøre med inhabilitet, inkompetence, korruption. Det går ud over hele kommunens legitimitet, sagde professor i offentlig ledelse på SDU, Kurt Klaudi Klausen.

- Når borgmesteren er inhabil, og han sidder som chef for de administrative medarbejdere, er der jo det klassiske problem, der består i, at man meget nemt kan forestille sig, at medarbejderne behandler deres chef lidt bedre, end folk er flest, sagde Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

24 ud af byrådets 25 medlemmer i Kerteminde Kommune besluttede, at der skulle købes en advokatundersøgelse af, om det gik rigtigt til, da Hans Luunbjerg i 2016 fik tilladelse til at udvide sit biogasanlæg.

Har ikke påvirket sagsbehandlingen

Advokatundersøgelsen skriver i sin sammenfatning, at Hans Luunbjerg burde have undgået, at der kunne opstå forvirring i hans rolle i sagen ved at undgå, at han fysisk og ved brug af e-mails sammenblandede sin gang i kommunen med sin ansøgningssag.

Men den foreløbige rapport frikender til gengæld Hans Luunbjerg for at have forsøgt at diktere sagsbehandlingen af hans ansøgning.

"Der er dog ikke i sagerne grundlag for at mene, at "Borgmester A" som borgmester har deltaget i, medvirket til eller forsøgt at påvirke sagsbehandlingen på en utilbørlig måde eller ved misbrug af sin stilling."

Dog betragter advokatundersøgelsen kommunens sagsbehandlere som inhabile: 

"Det er imidlertid på baggrund af det samlede hændelsesforløb vores vurdering, at medarbejderne i kommunen må betragtes som afledt inhabile som følge af "Borgmester A"s personlige inhabilitet."

Advokatundersøgelsen er kun foreløbig, fordi et punkt i undersøgelsen ikke er uddybet tilstrækkeligt.

- Vi er desværre netop nu blevet informeret af advokaten om, at de er blevet opmærksomme på et forhold, som de har behov for at undersøge nærmere forinden offentliggørelse af rapporten, siger kommunaldirektør i Kerteminde Kommune Marie Vynne.

Derfor er det fortsat uvist, hvilke konsekvenser undersøgelsen får.

- Ikke en carport i en baghave, det handler om

Kertemindes nuværende borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) vil gerne vente med at konkludere endeligt på baggrund af rapporten.

- Jeg aner ikke, om de forbehold, som man har glemt at undersøge, vil have nogen indflydelse på den konklusion der er. Så at gætte vil være unfair.

- Det har været et utroligt rodet forløb, og nu må vi se, hvad det fører med sig af ansvarspådragelse forskellige steder, siger byrådsmedlem Henrik Madsen fra Konservative og tilføjer: 

- Det står hævet over enhver tvivl, at når man er borgmester, så skal man varetage sin habilitet med stor professionalisme.

Og det mener du ikke, rapporten viser, at han (Hans Luunbjerg, red.) har gjort?

- Det er indlysende, at det ikke er foregået. Og vi skal huske på proportionerne. Det her er ikke en carport opført i en baghave. Det er en virksomhed, der opfører, som tildeler eks-borgmesteren en indtjening i 10 millioner-klassen, siger Henrik Madsen.

Hans Luunbjerg oplyser til TV 2 Fyn, at han ikke har nogen kommentarer.