I det fynske folks tjeneste

Astrid Krag afviser kritik om atomaffald

Sundhedsministeren undrer sig over, at fem borgmestre føler sig dårligt informeret om atomaffaldet fra Risø.

Sundhedsminister (SF) Astrid Krag undrer sig over, at de fem kommuner, som er i spil til at modtage radioaktivt affald fra Risø, føler sig dårligt informeret.

- Politikere og embedsmænd fra kommunerne var i juni 2011 inviteret til møde hos Dansk Dekommissionering på Risø, hvor de blev orienteret om den planlagte proces, svarer Astrid Krag på kritik fra Kertemindes borgmester, løsgængeren Sonja Rasmussen.

Astrid Krag tilføjer, at hun den 30. april i år havde møde med borgmestrene fra de fem kommuner - Kerteminde, Lolland, Bornholm, Struer og Skive.

- Her tilbød jeg, at kommunerne kunne udpege en kontaktperson, som løbende kunne blive orienteret om arbejdet. Men så vidt jeg ved, er der kun én kommune, som har taget mod tilbuddet, siger hun.

De fem kommuner, som frygter at skulle modtage radioaktivt affald fra Atomstation Risø, holder en national høring om sagen 22. oktober i København.

Astrid Krag, som har ansvaret for placeringen af de 5000 ton lav- og mellemradioaktivt affald, er inviteret til at tale på høringen.

Kertemindes borgmester savner som sine kolleger at blive medinddraget i processen med at udvælge slutdepotet, som det kræves i folketingsbeslutningen fra 2003. Her står, at der skal være "tæt samarbejde" med berørte kommuner og borgere.

- Det ville være rart med mere information. Som særligt berørte burde vi vide mere, og det, synes vi stadig, er kritisabelt, understreger Sonja Rasmussen.

De seks lokaliteter, som nu er kandidater til at huse affaldet i et underjordisk depot, skal i løbet af efteråret indsnævres til to eller tre. Folketinget beslutter den endelige placering.

Risø var med blandt de oprindelige 22 forslag, men røg ud, da antallet blev skåret ned til seks steder.

Miljøordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten krævede i september, at affaldet skal blive på Risø.

Sundhedsministeriet har nu bedt om endnu et ekspertnotat fra de statslige geologer i Geus om Risø som atomlager.

- Jeg har forstået, at Geus løbende har haft kontakt med kommunerne, så også af den grund undrer det mig, hvis de ikke føler sig orienteret, siger Astrid Krag.