Atomboringer på Kertinge Mark

GEUS går onsdag i gang med at boringer på Kertinge Mark ved Kerteminde for at undersøge om området kan bruges til opbevaring af atomaffald fra Risø.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)har meddelt, at de regner med at boringerne på Kertinge Mark starter onsdag på Ladbyvej 15 og herefter fortsætter boringerne på Tværgyden 68.

Formålet med boringen er at underbygge en geologisk model opstillet i forbindelsen med forundersøgelser for at finde en lokalitet til deponering af radioaktivt affald fra Forsøgsstation Risø.

Boredybden bliver på ca. 45 meter og hullerne vil efter boringen bliver dækket til igen.

Den lokale aktionsgruppe mod atomaffaldsdepotet er ligeledes orienteret om datoen.