Bedre sagsbehandling i Kerteminde

En ny brugerundersøgelse viser, at behandlingen af byggesager er blevet væsentligt forbedret i Kerteminde Kommune det seneste år.

Næsten alle de adpurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens behandling af deres byggesag.

I en undersøgelse i 2007 var tilfredsheden kun 60%, så der er sket en markant fremgang.

En af hovedforklaringerne er, at det er lykkedes at halvere sagsbehandlingstiden, og at ansøgere får en fast kontaktperson under hele arbejdet med deres sag, siger direktør i Miljø- og Kulturforvaltningen, Per Nyegaard Olesen.

Undersøgelsen viser dog også, at der stadig er mulighed for forbedringer, og det tager kommunen fat på.

Midlet til det store fremskridt er forvaltningens LEAN-projekt, Fra Vision til Virkelighed, som blev påbegyndt i 2007.