Eksborgmesters virksomhed i krise - kæmper mod konkurs

Alle betalinger er sat i bero og spørgsmålet er nu, om Kerteminde Biogas overhovedet kan overleve.

Eksborgmester Hans Luunbjergs virksomhed Kerteminde Biogas er under rekonstruktion. 

Det fremgår af Statstidende og bekræftes af rekonstruktør og advokat Preben Jakobsen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

At Kerteminde Biogas er under rekonstruktion, betyder kort sagt, at man i et forsøg på at undgå konkurs, har valgt at sætte betalingerne i bero til kreditorerne, så man kan fokusere på at få stabiliseret selskabet - uden at andre kan indgive konkursbegæring i mellemtiden.

- Det er i kreditorernes interesse, at selskabet ikke går konkurs, jeg varetager kreditorernes interesser. Rekonstruktionen betyder også, at alt drift efter skæringsdatoen i fredags skal kunne betales krone for krone, mens investeringer og andet forud for skæringsdagen er sat i bero for at sikre de bedste betingelser for at få styr på de nødvendige tilladelser, fortæller Preben Jakobsen. 

Kerteminde Biogas har over længere tid været i vælten, fordi virksomhedens ejer, eksborgmester Hans Luunbjerg, fik en stor del af tilladelserne mens han var borgmester - og dermed var inhabil.

Det har sået tvivl om de tilladelser, biogasanlægget er bygget på, og derfor skal de nu genbehandles. 

Hans Luunbjerg har ikke ønsket at kommentere på sagen. 

Afhængig af udvidelse

Årsagen til, at virksomheden er under rekonstruktion, er ifølge rekonstruktøren, at økonomien har det svært, fordi den tilladte kapacitet simpelthen aldrig har været stor nok.

- Biogasanlægget kan med den kapacitet, der er angivet i tilladelserne, ikke skabe tilstrækkelig omsætning til at det kan løbe rundt, siger han og uddyber:

- Biogasanlægget har med mine øjne to væsentlige udfordringer. En ting er, at kapaciteten ikke er stor nok på nuværende tidspunkt til, at det er rentabelt, og en anden er, at man skal genbehandle tilladelserne. Anlægget er afhængigt af en udvidelse for at kunne blive rentabelt, forklarer han. 

Sagen kort

Rekonstruktionen bør afklares hurtigst muligt, mener Preben Jakobsen, men fordi man er afhængig af afgørelser i forhold til de ugyldige tilladelser, kan sagen trække ud. Det kan også komme til at koste eksborgmester Hans Luunbjerg pladsen i direktørstolen.

- Der er flere mulige udfald af rekonstruktionen, og de afhænger af, hvordan biogasanlægget får de bedste vilkår for driften i fremtiden. Det kan både ende med helt nye ejere, eller en anden struktur hvor Hans Luunbjerg kommer til at spille en mindre rolle. Det vigtigste er bare, at der kommer ro til at få styr på de ting, der skaber rod i selskabet på nuværende tidspunkt, siger han.

Rekonstruktøren mener ikke, at det er urealistisk, at selskabet kan drives videre - men det afhænger helt og holdent af, hvorvidt man kan indhente de nødvendige tilladelser til en udvidelse af anlægget.

- Jeg ser det bestemt som en mulighed, at selskabet kan fortsætte, om ikke andet så i en anden konstruktion. Men alt afhænger af arbejdet med tilladelserne, og hvad udfaldet er med dem, konstaterer Preben Jakobsen.

Oversigt

    Oversigt