Et halvt år efter indflytning: Nu bliver alle elinstallationer i skandaleramt byggeri gjort lovlige

I mere end seks måneder har lejerne hos Grønnely i Langeskov boet i lejligheder med elinstallationer, der forøger risikoen for stød og brand. Men nu bebuder Grønnely, at alle lejligheder endelig vil få gennemgået og lovliggjort deres installationer.

Defekte stikkontakter, forkert monterede afbrydere og samlinger uden korrekte kapslinger. Det var blot nogle af de 14 alvorlige fejl Sikkerhedsstyrelsen i januar fandt i Grønnelys udlejningsejendom i Langeskov

De 14 fejl blev udelukkende fundet i to af de 30 lejligheder, mens de resterende 28 lejligheder slet ikke blev gennemgået for fejl. Sagen har i månedsvis været behandlet i Sikkerhedsstyrelsen, der er en offentlig myndighed, der har ansvaret for teknisk sikkerhed blandt andet inden for elektricitet.

Efter Sikkerhedsstyrelsens behandling, oplyser Grønnely, at man vil gennemgå de elektriske installationer i de resterende 28 lejligheder i ejendommen.

- I relation til tidligere henvendelser vedrørende el har jeg nu gennemgået processer og procedurer og kan konstatere, at der har manglet præcision på dette område. Derfor har jeg strammet op. Vi vil i Grønnely sikre, at alle regler der er på området, naturligvis overholdes fuldt ud, skriver Christian Stig Møller, der blev udnævnt til ny direktør for Grønnely 1. april, i en mail til TV 2 Fyn.

- For at leve op til dette har vi derfor også allerede igangsat, at CR Electric foretager fornyet fuld gennemgang og kontrol af alle elinstallationer i de to ejendomme (Langeskov og Gilleleje, red.), så det sikres, at alt er foretaget i overensstemmelse med reglerne, samt endnu engang at udførelsen er håndværksmæssigt korrekt.

Hysterisk i forhold til el

Udmeldingen fra Grønnely glæder beboerne i Langeskov, der i månedsvis har boet i lejligheder, hvor flere elektriske installationer opfører sig underligt, og som ifølge Sikkerhedsstyrelsen har forøget risikoen for stød og brand. 

- Jeg er meget lettet, for jeg er helt hysterisk i forhold til el. Men det er stadig kun en af de mange ting, der er galt i vores lejligheder, der nu bliver taget hånd om, siger lejer Anne Lis Jacobsen fra Grønvej 11 i Langeskov.

- Det glæder mig da, at de endelig kommer og får styr på det. Men jeg synes, at det er mærkeligt, at der skal gå så lang tid, og at vi lejere skal leve med farlige installationer i flere måneder, før der bliver grebet ind, siger Betina Marlene Rasmussen, der er lejer i Grønnely Haverne i Langeskov, og i et halvt år blandt andet har levet med, at når hun tænder emhætten, så starter hun også ventilationen i badeværelset.

Grønnely forstår nu reglerne

TV 2 Fyn har tidligere fortalt, at lejerne i Langeskov gentagne gange har oplevet, at reparationer og elarbejde bliver udført af østeuropæisk arbejdskraft. Beboerne har ligeledes oplevet, at elektriske installationer er blevet repareret af medarbejdere, som også udfører andre former for håndværksmæssige opgaver.

Tidligere har Grønnely oplyst til Sikkerhedsstyrelsen, at el-arbejdet i lejlighederne blev udført af CR Electric. Det afviste CR Electric, og nu lyder forklaringen fra Grønnely således:

- Som udgangspunkt er øvrigt elarbejde (installationer i lejlighederne, red.) efter den aftalte arbejdsfordeling udført af andre kvalificerede håndværkere, som Grønnely har engageret, men som ikke er ansat i autoriserede elinstallatør-virksomheder.

- Vi forstår nu, at en elinstallatør som udgangspunkt formelt set kun kan uddelegere autorisationskrævende arbejde til medarbejdere indenfor samme virksomhed, som denne er tilknyttet, og at en autoriseret elinstallationsvirksomhed ikke må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er enten direkte ansat i eller indlejet i virksomheden, skriver Grønnely til Sikkerhedsstyrelsen.

Sender aben videre

Men selvom bygge- og udlejningsfirmaet Grønnely nu erkender, at elinstallationer i lejlighederne er opsat af uautoriserede håndværkere, som Grønnely har hyret, så giver Grønnely firmaet CR Electric en del af ansvaret for, at beboerne har måtte leve med farlige elinstallationer gennem et halvt år.

- Arbejdet af disse (installationer i lejlighederne, red.) er blevet udført efter instruktion og vejledning fra CR Electric, som den på projekterne ansvarlige autoriserede elinstallationsvirksomhed. Arbejdet er desuden efterfølgende blevet kontrolleret af CR Electric, der også har lavet slutkontrol på alt el-arbejdet på ejendommene, skriver Grønnely partshøringen til Sikkerhedsstyrelsen, skriver firmaet i sit høringssvar til Sikkerhedsstyrelsen.

Grønnely skriver videre, at CR Electrics kontrol af el-arbejdet fremgår af fakturaen, hvor CR Electric ifølge Grønnely skriver:

"Vi har målt og kontrolleret alle installationer i alle lejligheder. Rettede diverse fejl og vi vil mene, at alle er OK".

Uklarheder i arbejdsdelingen

CR Electric ønsker ikke at stille op til interview, men i en skriftlig kommentar skriver firmaet: 

- Det er i forbindelse med myndighedernes gennemgang af denne sag blevet klart, at der har været nogle uklarheder i arbejdsdelingen mellem Grønnely og CR Electric. Grønnely har indrømmet fejl. Vi kan heller ikke udelukke, at der kan være sket fejl fra vores side. Det skal vi naturligvis rette op på, hvis det er tilfældet, skriver Rasmus Vinter, der er serviceleder hos CR Electric.

- Vi er derfor også i samarbejde med Grønnely i gang med at gennemgå alle installationer for at dobbelttjekke og dokumentere, at elinstallationerne lever op til de gældende krav. Vi regner med at kunne afslutte dette arbejde inden længe, så alle kan være sikre på, at alle elinstallationer fungerer fuldt ud som de skal, skriver han. 

Ifølge Grønnely så vil CR Electric gennemgå og udbedre fejl på elinstallationerne i lejlighederne i sidste uge i maj.