I det fynske folks tjeneste

Færgebrand på Lindø

Torsdag aften udbrød der brand på færgen "Prince of Scandinavia", der er under renovering på Odense Stålskibsværk ved Lindø.

Det var spildolie i maskinrummet, som antændte branden. Færgens eget automatiske sprinkleranlæg blev straks aktiveret, og derfor kom branden hurtigt under kontrol og slukket.

Skibsværftets eget brandkorps blev under branden indsat, og den kraftige røgudvikling inde i skibet medførte, at ti af disse brandfolk blev udsat for kraftig røgpåvirkning.

Brandfolkene har efterfølgende været på OUH's skadestue til undersøgelse for kulilteforgiftning. Alle er dog konstateret uskadte og kunne efter besøget på skadestuen forlade hospitalet.