I det fynske folks tjeneste

Fiskere frygter havbrug ved Romsø

Et sjællandsk firma vil etablere et stort havbrug i Storebælt ud for Kerteminde. De lokale erhvervsfiskere tilslutter sig fritidsfiskeres og biologers frygt for konsekvenserne.

De lokale erhvervsfiskere i Kerteminde tilslutter sig fritidsfiskeres og biologers frygt for konsekvenserne ved havbrug.

Kerteminde Kommune har fået en ansøgning fra firmaet Musholm Lax, der i dag driver et tilsvarende ørred-havbrug på Sjællandssiden af Storebælt.

Hvis Kerteminde Kommune siger ja, vil det betyde mere aktivitet på havnen og nye arbejdspladser.

- Havbrug har udviklet sig meget, og jeg tror opfostring af fisk i havbrug er fremtiden, siger borgmester Palle Hansborg-Sørensen, Kerteminde, Soc.dem.

Firmaet har søgt Kerteminde kommune om tilladelse havbrug på ½ kvadratkilometer, det svarer til et areal større end 60 fodboldbaner.

- Det er et helt unikt område, som havbruget skal placeres i. Der er unikt for både Danmark og hele Nordeuropa. Det er et meget varieret område, der veksler mellem stenrev, sandbunker og tangskove. Det er derfor ynglested for et utal af fiskearter, siger havbiolog Søren Larsen fra Kerteminde.

Steffen Hinchely har i årevis har arbejdet med at udvikle den fynske natur og lystfiskerturisme gennem Det Fynske Havørredprojekt er bestyrtet over forslaget.

- Nu har de fynske kommuner brugt millioner af kroner på at begrænse udledning af næringsstoffer, og det vil en havbrug slå i stykker. Det vil med et slag sætte os miljømæssigt 20 år tilbage, siger Steffen Hinchely.

Det tidligere Fyns Amt sagde absolut nej til flere havbrug i Storebælt for at skåne miljøet. Men nu er der kommunerne der har ansvaret.

- Vi frygter at et havbrug vil skabe øget iltsvind i Storebælt, siger formand for fiskerne i Kerteminde, Søren Clausen.

Kertemindes borgmester forstår kritikken, men vælger alligevel at give forslaget en chance.

- Vi vil ikke afvise forslaget på forhånd, men har bedt om flere data og miljøoplysninger. Forslaget fortjener, at vi ser på det med friske øjne, siger borgmester Palle Hansborg-Sørensen, Kerteminde, Soc.dem.