Forsker i anbragte børns skolegang

Et forskningsprojekt i Nordfyns og Kerteminde Kommuner skal fremskaffe redskaber til at give børn, der ikke bor hjemme en bedre skolegang og dermed mulighed for et bedre liv.

Forskere fra University College Lillebælt skal undersøge, hvordan anbragte børn kan støttes til at få en god skolegang og i fritidslivet.

Som det er nu sker det ofte, at samarbejdet mellem sagsbehandlere, pædagoger, lærere og forældre ikke fungerer optimalt.

Det kan påvirke de anbragte børns skolegang negativt og præge dem senere i livet.

- Hvis børn går i skole og føler sig som en del af fællesskabet, øges chancen for at de får et godt liv som voksne, siger forskningsleder Ida Schwartz, University College Lillebælt.

Inddrager dem, det handler om

Forskningen bliver såkaldt praksisforskning, hvor de mennesker, det handler om, bliver inddraget.

Det betyder, at børn, forældre og fagpersoner i Nordfyns og Kerteminde Kommuner samarbejder med forskerne om at blotlægge problemer og finde muligheder for forbedringer i børnenes hverdag.

Projektet kører indtil januar og skal munde ud i en række artikler i foråret 2014.

Mere om projektet hos University College Lillebælt