Frisk pust: 120 millioner til vindmølletestcenter

Lorcs testcenter for vindmøller på Lindø udvides for 120 millioner kroner, så der nu i alt er investeret 300 millioner kroner. Afgørende for den danske vindindustri, siger branchen

Testcentret hos Lorc - Lindoe Offshore Renewables Center - på Lindø får afgørende betydning for, om den danske vindindustri med Vestas i front bevarer sin position som førende på verdensmarkedet. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Frem mod årsskiftet investerer fonden bag Lorc 120 millioner kroner i to nye testfaciliteter, som bringer den samlede investering op over 300 millioner kroner.

- Vi udvider vores nacelle-testcenter og bygger desuden et komponentcenter og klimakammer, siger direktør i Lorc Torben Lorentzen.

I dag arbejder 28.000 personer i vindbranchen i Danmark, som leverer 40 procent af den samlede produktion af vindmøller til det globale marked. Men konkurrencen er hård, og hvis den danske førerposition, som er etableret, siden Vestas solgte sine første møller i 70'erne, skal bevares, er centret på Lindø helt essentielt.

- Lorc er afgørende for, at vi kan fastholde vores position som førende i verdens vindindustri, så vi er meget begejstrede for de nye testfaciliteter, siger direktør i Vindindustrien Jan Hylleberg.

- Hvis vi vil fastholde produktion, størrelse og position, skal vi have den her type testfaciliteter, hvor vi kan teste i fuldskala, siger direktøren.

Også bestyrelsesformanden for Lorc, den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup, understreger behovet for et testcenter, som kan sikre udvikling og kompetencer til den danske vindbranche:

- Vi har mange mennesker beskæftiget, og vi har eksporten. Når vi har det, skal vi også have verdens førende testcenter, så vi fortsat kan være skarpe og fastholde vores position på vindmarkedet.

I dag arbejder under 10 personer hos Lorc på Lindø, men direktør i vindindustrien Jan Hylleberg tror på, at et succesfuldt testcenter, som tiltrækker kunder, også vil kunne skabe nye job lokalt.

- Når Lorc er færdigudviklet, vil der være firmaer, som vil placere sig i miljøet for at være tæt på testcentret. Så du får merværdi i et mere snævert perspektiv, siger han til Fyens Stiftstidende.