I det fynske folks tjeneste

Fynsk firma får påtale for at overtræde hvidvask-regler

Sakata Ornamentals i Marslev - det tidligere Dæhnfeldt - modtog for stort kontantbeløb fra saudi-arabisk kunde.

Sakata i Marslev producerer og forædler blomster- og grøntsagsfrø.

Landets erhvervsvirksomheder skal være ekstra opmærksomme på de nye regler for hvidvask.

Det kan det japansk-ejede frøfirma Sakata Ornamentals Europe i Marslev tale med om.

Selskabet har i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2015-2016 fået en revisorpåtale for at overtræde de skærpede hvidvaskningsregler.

Sakata - det tidligere Dæhnfeldt - modtog i det seneste regnskabsår 9000 euro (godt 67.000 kroner) for en leverance til en saudi-arabisk kunde.

Men de nye regler for hvidvask, der trådte i kraft i 2013, har sænket grænsen for modtagelse af kontantbeløb fra 100.000 kroner til 50.000 kroner.

Det sker for at skærpe kursen over for pengetransaktioner, der i værste fald kan stamme fra terror eller kriminalitet.

Marslev-firmaet er ikke det eneste firma, der har været uopmærksom på reglerne. Flere medlemmer af Dansk Erhverv har tidligere kontaktet foreningen for at blive rådgivet, og der er også faldet domme for at modtage mere end 50.000 kroner i kontanter.

Overtrædes reglerne risikerer virksomheden desuden at få en bøde på 25 procent af det modtagne beløb over 50.000 kr. – dog mindst 10.000 kroner.

Hensigten er, at kundens betaling altid skal efterlade et transaktionsspor, der gør det muligt for politiet senere at efterforske en straffesag.

Påtalen kan dog næppe ødelægge humøret hos Sakata over et regnskab, der er det bedste i fem år.

Omsætningen steg fra 114 til 120 millioner kroner, og indtjeningen før skat blev på 1,8 millioner kroner mod et minus på 10,4 millioner kroner forrige regnskabsår.

Sakata har formået at reducere omkostningerne og øge de finansielle indtægter i et marked, hvor konkurrencen er hård.

Marslev-virksomheden forventer at kunne fastholde indtjeningen.

Virksomheden har en pæn egenkapital på 74 millioner kroner.

Sakata Ornamentals Europe, der fremstiller og forædler grøntsags- og blomsterfrø til bl.a. eksport, beskæftiger 58 medarbejdere.