To fynske øer kan få ebbeveje

To små ubeboede øer ved Fynshoved er ved at gro til i buske og træer. En løsning kan være ebbeveje til øerne.

Mejlø og Bogø har tidligere været afgræsset, men har i de senere år ligget ugræsset hen.

Dansk Botanisk Forening Fynskredsen og DOF-Fyn har i fælleskab kontaktet Kerteminde Kommune, for at få sat gang i sagen.

Begge foreninger undrer sig over, at der ikke for længst er etableret afgræsning og ryddet krat på øerne.

Øerne er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, da øerne indeholder højtprioriterede kalkoverdrev, rigkær og kildevæld.

Dansk Botanisk Forening Fynskredsen og DOF-Fyn gør i henvendelsen opmærksom på, at afgræsning er af grundlæggende betydning for at bevare de lysåbne overdrev og dermed bevarelse af størstedelen af de sjældne og beskyttelseskrævende plantearter. 

Miljø-, Natur- og Teknikudvalget skal drøfte sagen på deres kommende møde den 12. januar 2021. 

En løsning kan være at etablere ebbeveje til øerne, så kvæg kan køres derover i sommerhalvåret.

Har søgt EU om penge

Kerteminde Kommunen har i samarbejde med konsulent firmaet Orbicon og med støtte fra den Den Danske Naturfond fået lavet en rapport om mulighederne, og det er muligt at lave ebbeveje til øerne så adgangen sikres. Ebbevejene vil koste omkring  4 millioner kroner at etablere.

Kerteminde Kommunen af to omgange søgt om penge fra EU-Lifeprogrammet, men har fået afslag.

Nu indstiller administrationen til politikerne, at de prøver igen. De Fynske kommuner har i fælleskab startet op på et nyt EU-Life projekt, som har til formål at forbedre biodiversiteten bredt på Fyn.

Administrationen vil - i samarbejde med lodsejereren - lade Mejlø og Bogø-ebbevejene indgå i det nye EU-Life projekt.

Det forventes, at der fremsendes en foransøgning til EU i juni 2021. Hvis projektet bliver godkendt, forventes det, at EU minimum støtter projektet med 60 procent.

Mejlø og Bogø har tidligere været afgræsset, men har i de senere år ligget ugræsset hen.
Mejlø og Bogø har tidligere været afgræsset, men har i de senere år ligget ugræsset hen.
Foto: Google Maps

Ebbeveje findes flere steder i landet. Mest kendt er nok ebbevejen til Mandø i Vadehavet, men der er også ebbeveje til Æbelø på Nordfyn og Svelmø ved Faaborg.

I det sydfynske øhav bruges kvægfærgen Yrsa til at fragte afgræssende dyr til småøerne.