I det fynske folks tjeneste

Fyring af præst var lovlig

Da Kirke-ministeriet afskedigede sognepræst Bodil Greve Schmidt fra sit embede i Munkebo Kirke var lovligt. Det fastslår ombudsmanden.

Kirkeministeriet var i deres gode ret til at fyre Sognepræst Bodil Greve Schmidt efter samarbejdsvanskeligheder. Det fastslår ombudsmanden.

Han kritiserer ikke selve afskedigelsen, som var kulminationen på et stort antal sager om uoverensstemmelser mellem Bodil Greve Schmidt og andre med tilknytning til Munkebo Kirke.

- Sager om samarbejdsvanskeligheder er aldrig nemme. Parterne i sagen har som regel vidt forskellige opfattelser af hvad der egentlig førte til afskedigelsen, og de er ofte meget berørte af forløbet. Det er min opgave nøgternt at bedømme om myndighedens afgørelse og sagsbehandling har været i orden. I denne sag kan jeg ikke kritisere selve afskedigelsen, men under behandlingen af sagen har Kirkeministeriet begået flere fejl som jeg har påtalt," siger Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

Men der blev begået fejl...

Ombudsmanden slår dog også fast, at der er sket fejl i sagen. Kirkeministeriet undersøgte ikke grundigt nok, om Bodil Greve Schmidt var ansvarlig for, at der har været problemer med den kirkelige betjening af et plejecenter i området.

Det var ellers en del af det Kirkeministeriet lagde til grund for fyringen. Ombudsmanden mener ikke, at ministeriet har undersøgt, om der var hold i den forklaring Bodil Greve Schmidt gav.

Ombudsmanden kritiserer yderligere, at Kirkeministeriet ikke har skrevet notater om et møde som ministeriet har holdt med menighedsrådet, provsten og biskoppen, og om ministeriets telefoniske drøftelser om sagen med stiftet.