Genåbning kostede 65 millioner, men ... - Passagererne svigter Langeskov Station

Passagererne svigter den nyåbnede Langeskov Station. I gennemsnit brugte 265 passagerer stationen pr. dag i det første halvår af 2017. Det er under halvdelen af det forventede.

Helt nye tal fra DSB viser, at der i første halvår af 2017 har været 48.030 rejser med start eller slut på Langeskov Station. Det svarer i gennemsnit til 265 om dagen. I juni var det gennemsnitlige daglige passagertal 282.

Det er et godt stykke under det forventede passagertal på knap 600, skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et svar til transportordfører Andreas Steenberg fra Radikale.

quote Jeg mener, at det er for tidligt at konkludere, om det lave passagertal skal have konsekvenser. Stationen skal have lidt længere tid til at udvikle et passagergrundlag

Andreas Steenberg, MF, Radikale

- Jeg bemærker, at betjeningen af Langeskov i en del af 2016 har været påvirket af sporarbejder på Østfyn, hvilket må antages at have haft betydning for passagertallet, skriver Ole Birk Olesen i svaret.

Andreas Steenberg fortæller til TV 2/Fyn, at der ikke var nogen politisk dagsorden bag spørgsmålet. Det var udelukkede videreformidlet fra en borger.

- Jeg mener, at det er for tidligt at konkludere, om det lave passagertal skal have konsekvenser. Stationen skal have lidt længere tid til at udvikle et passagergrundlag, siger Andreas Steenberg.

Men Andreas Steenberg mener, at erfaringerne fra Langeskov skal bruges, hvis det overvejes at genåbne andre lukkede stationer.

Lokale håber på flere passagerer

Der skal mere tid til, lyder budskabet fra pendlertalsmand Anne Fiber fra Langeskov.

 - Det er jo ikke sådan, at man bare flytter til Langeskov, fordi der er kommet et togstop. Man skal jo også vænne sig til, at det fungerer. Det er ikke unormalt, at det tager år, før folk ændrer trafikvaner, siger Anne Fiber.

Pendlertalsmanden hæfter sig ved, at siden IC-driften kom på skinner i december 2016, har passagertallet været jævnt stigende.

- Der står flere og flere på toget her i Langeskov. Vi skal bare have endnu flere med, siger Anne Fiber.

Det lokale erhvervsliv havde også forventet, at togstoppet ville skabe mere liv. Og selv om passagertallet ikke er kommet op på det niveau, der var forventet, så er der kommet mere liv i Langeskov, siger formanden for Langeskov Handel, Michael Nielsen.

- Der har været en meget turbulent start på stationens liv. Både politisk og infrastrukturelt. DSB har haft nogle udfordringer med både at få en køreplan til at fungere og efterfølgende med at få togene til at stoppe her, når de skulle. Men vi kan se, at det går den rigtige vej, siger Michael Nielsen.

Genåbning længe undervejs

En genåbning af Langeskov Station var længe undervejs.

Langeskov Station blev åbnet 7. september 1865, men i 1974 blev stationen nedlagt. Og siden har man kæmpet for at få en station tilbage til byen.

I 2010 blev der afsat 54,1 millioner kroner til genåbning af Langeskov Station, men projektet blev sat i bero, da Banedanmark efter endt licitation kunne konstatere, at det ville være væsentligt dyrere at gennemføre projektet, end oprindeligt beregnet.

I 2014 besluttede politikerne på Christiansborg at bevilge yderligere 10,4 millioner kroner, så stationen alligevel kunne blive til noget.

Den 4. oktober 2015 blev stationen så endelig indviet under stor festivitas.

I flere måneder i sommeren 2016 måtte DSB indstille alle tog til og fra Langeskov på grund af skinnearbejde.

Langt under det forventede

I Trafikstyrelsens plan for den statslige jernbane for 2012 - 2027 blev det forventet, at stationen kunne få 200.000 passagerer fra start årligt stigende til 300.000 passagerer i 2027.

Hvis første halvårs passagertal fortsætter året ud, bliver der små 100.000 rejser med start eller slut på Langeskov Station i 2017.

Kilde: DSB
Kilde: DSB