Kerteminde kræver møde med minister

Borgmesteren i Kerteminde Kommune, Hans Luunbjerg, Venstre, vil en af de nærmeste dage kontakte transportminister Magnus Heunicke, for at få et møde om den udskudte togstation i Langeskov.

Henvendelsen til ministeren kommer efter et ekstraordinært møde i økonomiudvalget onsdag.

Hans Luunbjerg har skrevet et brev til transportministeren, hvori han opregner alt det, Kerteminde Kommune og det lokale erhvervsliv har sat igang i forventning om, at stationen var på vej.

Kommunen har holdt borgermøder og samarbejdet med Banedanmark om at planlægge den kommende station, hvilket har beløbet sig til godt to millioner kroner.

Der er brugt tre millioner kroner på vejomlægninger i forbindelse med stationen og kommunen har eksproprieret og nedrevet en ejendom.

En af landets største daginstitutioner er etableret i Langeskov for at tilgodese områdets mange pendlende børnefamilier og der er afsat 4,5 millioner kroner til yderligere projekter.

Herudover er der sat gang i flere kommunale og private projekter udelukkende på baggrund af den ventede togstation.

Blandt andet udstykning af næsten 200 byggegrunde i Langeskov Nord.

- Jeg kan frygte, at en udskydelse af stationen medfører så stor usikkerhed, at det får konsekvenser for den positive udvikling, der er sat igang i området, skriver Hans Luunbjerg i brevet til ministeren.

Han slutter med et varsel om, at han vil kontakte Magnus Heunicke pr. telefon en af de nærmeste dag med henblik på en drøftelse af situationen.