Kerteminde siger nej til atomaffald

Kerteminde Kommune tager i et høringssvar til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kraftigt afstand fra at etablere et slutdepot for atomaffald på Kertinge Mark

Kerteminde Kommune mener ikke, det er forsvarligt at anlægge et slutdepot på Kertinge Mark udenfor Kerteminde.

Det vil være særdeles skadeligt for kommunens udvikling og fremtidige muligheder, skriver kommunen i høringssvaret.

Det hedder videre:

Kerteminde Kommune anbefaler, at den danske stat sætter planerne om et slutdepot i bero og lader mellemlagring og eksport indgå i overvejelserne på samme beslutningsniveau.

Kommunen foretrækker oprettelse af et mellemlager, hvor fremtidige generationer kan kontrollere og ændre anlægget hvis nødvendigt, eller hvis der dukker bedre teknologiske løsninger op.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremlægger sin indstilling til Folketinget i januar og samtidig bliver antallet af mulige placeringer nedbragt fra seks til to.