Kerteminde skal sikres mod oversvømmelse

Kerteminde har seneste år har oplevet store ødelæggelser som følge af stormfloder. Nyt projekt skal afprøve modeller for sikring af byen.

Kerteminde har de seneste år været ramt af store ødelæggelser på ejendomme og arealer som følge af storme og hav-vandsstigninger.

Derfor sætter kommunen nu gang i et forprojekt, der skal afprøve modeller for sikring af byen ved højvande.

Kerteminde Sluselaug har gennem et stykke tid arbejder på forskellige modeller for en sluse. Kerteminde Kommune og Sluselauget har nu sat gang i et forprojekt, der skal undersøge ideen yderligere.

Hvis forprojektet giver positive resultater vil det kunne danne grundlag for at arbejde videre med en egentlig realisering af slusen, oplyser Kerteminde Kommune.

- Højvandssikring af de danske kyster er en væsentlig udfordring, hvor vi de kommende år skal søge erfaringer for at finde gode, bæredygtige løsninger. Vi ser initiativet i Kerteminde som en mulighed for at afprøve løsninger, som muligvis også kan anvendes andre steder i landet, hvor vilkårene er sammenlignelige, siger Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania.

Projektet er støttet af Realdania.

- Ikke alene får vi økonomisk støtte, men vi får også en faglig sparring, som gør det muligt at arbejde videre med et af de prioriterede områder i Klimatil-pasningsplanen, som netop er at undersøge muligheden af virkningen af en sluse i inderhavnen, siger borgmester Hans Luunbjerg.