Kerteminde straffes for budgetoverskridelse

Servicen til ældre bliver ikke påvirket, selv om Kerteminde Kommune sprænger budgettet med 16 millioner kroner. Penge som de skal betale strafafgift af til staten.

Det er flere penge til ældrepleje og flere penge til anbringelser af børn, der sprænger kommunens budget.

Kerteminde Kommune forventer at bruge fem millioner kroner mere end budgetteret på at anbringe børn og unge undenfor hjemmet, og 11 millioner kroner på ældreplejen.

Pengene, der er afsat på budgettet, rækker ikke til kommunens stigende antal ældre. Derfor ser de ingen anden udvej end at sprænge budgettet.

- Vi har ikke noget valg. At ændre på servicen på ældreområde er for langsommeligt. En ny visitation af alle ældre vil tage halvandet år, siger Marianne Rasmussen, direktør i Voksenafdelingen i Kerteminde Kommune.

Kerteminde spenderer, Assens sparer

I Assens er de gået den modsatte vej. Her indførte de den 25. september et øjeblikkeligt ansættelses- og aktivitetsstop for at kommunen kunne overholde budgettet.

Beslutningen kom, efter at beregninger viste, at Assens Kommune ellers vil overskride servicedriftsrammen med ca. 22 mio. kr.

- Hvis ikke vi får reduceret vores serviceudgifter, vil konsekvensen være, at Assens Kommune kan forvente en sanktion fra staten i form af et reduceret bloktilskud i 2009, sagde borgmester Finn Brunse, Soc.dem.