I det fynske folks tjeneste

Kertemindes økonomi er sund

For tredje år i træk kom Kerteminde Kommune ud af 2012 med et tilfredsstillende regnskab med overskud og afbetaling på gæld.

00:33

1 af 2

Overskuddet på driftsbudgettet blev på 22,4 millioner kroner mod 36 millioner i 2010 og 26,7 millioner i 2011.

Kommunens gæld blev nedbragt med 49,7 millioner kroner og der blev ikke optaget nye lån i 2012.

Kassebeholdningen er på 26,2 millioner kroner.

Alt dette til trods for, at arbejdsløsheden i 2012 var relativt høj i Kerteminde, og kommunen var nødt til at afsætte ekstra midler til området.

Blandt andet også fordi ændringen af dagpengeperioden ikke trådte i kraft 1. juli 2012, men først 1. januar 2013, hvorfor besparelsen herfra udeblev.

Pengene til det blev fundet andre steder i kommunens budget.