Kritik af atomaffaldsproces

Ny rapport kritiserer på det kraftigste Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses forslag om, at deponere atomaffald i et såkaldt slutdepot.

Det er stadig ikke besluttet, om det bliver Kertinge mark ved Kerteminde, der skal huse de mellem 5.000 - 10.000 tons atomaffaldet i fremtiden.

Ligeledes er det heller ikke besluttet, om man skal skille sig af med affaldet via et såkaldt slutdepot, hvor man graver affaldet ned, eller om man laver et mellemlager depot, hvor affaldet bliver deponeret over jorden.

I går kom der så et høringssvar fra den svenske organisation "Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), der kritiserer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses forslag om at benytte et slutdepot.

I rapporten står der blandt andet at:

  • At alle de steder, hvor der overvejes at opføre slutdepotet, giver mulighed for udslip til havet, hvad der har en negativ miljøpåvirkning.
  • At de metoder, hvormed der i Danmark planlægges at slutdeponerer høj- og mellemradioaktive affald, ikke ville blive godkendt i Sverige.

Samtidig udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi

- Høringssvarene viser, hvor vigtigt det er, at der inddrages andre - også internationale eksperter på et tidligt tidspunkt. I Sverige har man langt mere erfaring med atomaffald end i Danmark, og her er man stærkt kritisk overfor det danske slutdepotkoncept. Hvilket bare bekræfter at man bør satse på et mellemlager.

TV 2/FYN har idag prøvet at få en kommentar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, men det har ikke været muligt at få en kommentar til det konkrete høringssvar.