Lejere står svagt efter byggesjusk: - Det er abnormt, at udlejer behandler lejerne så dårligt

Lejerne i mange af Grønnelys udlejningsejendomme må leve med graverende fejl og mangler i deres boliger. Omfanget af byggesjusk og selskabskonstruktionen hos Grønnely kortslutter lejernes normale muligheder for at få hjælp, mener lejeorganisation.

Regn ind gennem døren, vand der siver ned gennem loftet, farlige elinstallationer, skimmelsvamp og manglende varme. 

Som beskrevet på TV2 Fyn de seneste dage, er det bare nogle få af de gener lejere hos Grønnely i Langeskov, Gilleleje og flere andre steder må leve med.

TV2 Fyn har de seneste dage fortalt om utilfredse lejere i både Gilleleje og i Langeskov. Mikkel Møller Kristensen har boet i to måneder i Grønnelys udlejningsejendom i Langeskov. Han sendte kort efter sin indflytning en liste på hundrede sider med fejl og mangler til udlejeren. Siden har han intet hørt.

- Vi kan ikke få noget som helst at vide fra udlejer, for de udtaler sig tilsyneladende ikke om noget udover, at det begynder at se lovende ud. Vi prøver at sende sms'er til dem. Vi prøver at maile dem. Vi prøver at ringe til dem. Men vi hører ingenting, siger Mikkel Møller Kristensen.

quote Lejerne står i en situation, hvor hele deres livsgrundlag, som et hjem jo er, bliver revet væk under dem.

Sofie MIkkelsen, jurist, Danske Lejere

I Gilleleje har de 51 lejere dannet en beboerrepræsentation for at stå samlet og stærkere i kampen for at få udbedret graverende fejl og mangler i deres boliger, som de lejer af Grønnely. Men de har stadigvæk svært ved at få myndighedernes hjælp til deres kamp.

- I torsdag fik vi hul igennem til kommunen for at få vide, at de ikke kunne hjælpe os. Der er ingen instanser, der kan hjælpe en. Når man har en lejet lejlighed, løber du panden mod en mur, hvis fejl og mangler ikke bliver udrettet, siger Peter Bergstrøm, der har boet i Grønnelys udlejningsejendom i Gilleleje siden april.

Abnorm behandling

Danske Lejere, der er en forening, som varetager interesser for lejere, får mange henvendelser fra lejere hos Grønnely. Men ofte er det svært at hjælpe lejerne med deres problemer.

- Lejerne står i en situation, hvor hele deres livsgrundlag, som et hjem jo er, bliver revet væk under dem. De bor under nogle forhold, som er så stressende for dem. De har ikke et ordentligt fundament, og det er en forfærdelig situation, de har stået i, og som der ikke bliver taget hånd om fra nogens side, fordi det er så abnormt, at ens udlejer behandler en så dårligt, som Grønnely behandler deres lejere, siger Sofie Mikkelsen, der er jurist hos lejeorganisationen Danske Lejere.

quote Der ikke nogen der tager ansvaret, for der er ingen, der har ansvaret, kun Grønnely selv,

Sofie Mikkelsen, jurist, Danske Lejere

En cirkel uden mening

Grønnely er ejet af brødrene Peder og Kristian Blak. Firmaet har specialiseret sig i at opkøbe og ombygge tidligere offentlige ejendomme i hele landet. Firmaet bruger i mange tilfælde egne håndværkere eller håndværkere fra virksomheder, som også er ejet af de to brødre.

Normalt ville lejerne klage over fejl og mangler til bygherren, som så ville bede den ansvarlige entreprenør om at udbedre fejlene. Men når Grønnely både er bygherre, entreprenør og udlejer, bliver den normale sagsgang sløret og mudret.

- Når Grønnely både er bygherre og har entrepriseselskaberne, vil det sige, at de skulle sagsøge hinanden. Det er samme person, så der ikke nogen, der tager ansvaret, for der er ingen, der har ansvaret, kun Grønnely selv, og det er omsonst for det er en cirkel, der ikke giver nogen mening, siger Sofie Mikkelsen.

Fakta om Grønnely

Hvis der er problemer med skimmelsvamp, elinstallationer eller brandsikkerhed kan enten Sikkerhedsstyrelsen eller kommunernes beredskab gribe ind. Men for andre fejl og mangler, som for eksempel utætte døre, indsivende vand, skæve gulve eller revner i vægge, er klagegangen kompliceret.

- Jamen det er jo det, der er lidt absurd, fordi vi kan jo faktisk ikke få så meget hjælp, jo vi kan få på skimmelsvamp, men så er det jo spørgsmålet, hvor længe skal det her kører, for det breder sig, siger Christina Søndergaard, der er bestyrelsesmedlem i beboerrepræsentationen for Grønnely Røstgårdvej i Gilleleje.

Langsommelig proces

Hver kommune har et huslejenævn, som utilfredse lejere kan klage til. Når lejere klager over fejl eller manglende vedligeholdelse, kan huslejenævnet iværksætte tvangsvedligeholdelse for udlejers regning. Men sagsbehandlingen er meget langstrakt.

Huslejenævnet kan også indstille lejerne til kompensation for fejl og mangler, men det skal først for retten, før lejerne eventuelt kan få kompensation eller nedsat husleje.

Indtil da må lejerne bo og leve i boliger med mere eller mindre alvorligt byggesjusk. Grønnely har tilsyneladende ingen interesse i at tage ansvar over for deres lejere.

- De er supergrådige og arrogante om, hvad de kan formå i forhold til, hvad de kan lave, lyder det fra Sofie Mikkelsen. 

TV2 Fyn har igen tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Grønnely. Men Kristian Blak tager ikke sin telefon, og deres presseansvarlige Maria Krüger Torp meddeler, at hun ikke længere arbejder for Grønnely. 

Førstehjælp til lejere