Lindø vokser

Onsdag morgen begyndte udvidelsen af Lindø med 500.000 kvadratmeter og en kilometer kaj i forlængelse af de eksisterende Lindø-terminaler.

Med knap 100 virksomheder og stigende skibstrafik kniber det med plads på Lindø.

Derfor bliver området udvidet de kommende år med et areal, der svarer til halvdelen af det eksisterende.

Det arbejde begyndte onsdag morgen, da fartøjet Thor R begyndte at pumpe sand ind på den del af Odense Fjord, der fremover skal være landareal.

Projektet har mødt kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, som mener, at yderligere indskrænkning af fjorden vil skade plante- og dyrelivet.

For at kompensere for inddragelsen af fjordareal, har Odense Havnevæsen - med det officielle navn Lindø Port of Odense, etableret to nye fugleøer i den nordlige del af fjorden og udlagt et område på vestsiden af fjorden ved Lumby til et 100.000 kvadratmeter stort vådområde.

Øerne og vådområdet skal gavne fuglelivet og desuden medvirke til at nedbringe mængden af kvælstof.

Derudover bliver et område øst for havneudvidelsen omdannet til Lindø Kystpark, hvor alle kan færdes i grøn natur og Lindø Port of Odense er parat til at stå for etablering af et fugletårn eller lignende i samarbejde med relevante organisationer.

 

Se fartøjet Thor R igang med at gøre vand til land i Odense Fjord

 

Sådan kommer det nye havneareal til at se ud. Tegning: Lindo port of Odense
Sådan kommer det nye havneareal til at se ud. Tegning: Lindo port of Odense