Mangel på boliger til flygtninge

I en rundspørge blandt landets kommuner svarer mange, at der er stort behov for flere boliger til flygtninge. Kertemindes borgmester frygter, det bliver værre.

Oven i boligmanglen er flere borgmestre nervøse over udsigten til en lavere ydelse til flygtninge, der kommer til landet, hvilket regeringen har bebudet.

En af dem er Kertemindes borgmester, Hans Luunbjerg (V), der mener, at boligproblemet kun vil blive større, fordi flygtningene med en lavere ydelse ikke har råd til de boliger, kommunerne finder til dem.

Samme melding kommer fra Vesthimmerlands Knud Kristensen og Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune.

92 kommuner skal finde boliger til i alt 12.000 flygtninge i år - plus familiesammenføringer.

I en rundspørge fra Politiken Research svarer halvdelen af kommunerne, at de ikke har kunnet finde tilstrækkeligt med boliger indtil nu i år.

- Vi har nået bristepunktet, siger Vesthimmerlands borgmester, Knud Kristensen (K) til Politiken.

Kommunen modtager 108 flygtninge i år.

Især permanente boliger er der ifølge Politiken et skrigende behov for.

I fire af kommunerne i undersøgelsen er der ventetider på tre år eller mere, mens ti kommuner har en venteliste på et år på en fast adresse til flygtningene fra især Syrien og Eritrea.

Midlertidige indkvarteringer i nedlagte skoler, plejehjem og andet er opbrugt mange steder.

I stedet begynder flere kommuner at bestille pavilloner, som stilles op på ledige grunde. I Politikens undersøgelse er otte kommuner gået den vej.

Allerøds konservative borgmester, Jørgen Johansen, kalder modtagelsen af 74 flygtninge plus 25 familiesammenførte i år for "en kæmpe udfordring". Ventetiden på en permanent bolig er et år.

- Pavillonerne er ikke permanent løsning for nogen, og kan vi fortsat ikke finde permanente boliger, bliver vi nødt til selv at opføre byggeri i form af almene boliger. Men det vil belaste vores økonomi, siger han til Politiken.

I Næstved bygges en hel pavillon-miniby til 60 personer, mens Dragør ifølge Politiken vil opføre 25 pavilloner.